AAU logo

Geography, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

* Studieordning for kandidatuddannelsen i Geografi, Aalborg Universitet, september 2017

Efter din bacheloruddannelsen kan du vælge at læse videre i fire semestre på kandidatuddannelsen og blive cand.scient. i geografi (Master of Science (MSc) in Geography). Kandidatuddannelsen i Geografi giver en bred og tværfaglig tilgang til jobs inden for det geografiske område. Den består af både natur- og kulturgeografi, som med hvert sit fokus handler om at finde løsninger på de problemstillinger, der opstår i forbindelse med fx samfundets udnyttelse og beskyttelse af naturligt forekommende ressourcer som fx vand, jord, metaller og mineraler.

 

Perifære områders geografi (1. SEMESTER)

Kurser:

 • Geografisk videnskabsteori
 • Menneske og miljø

Geography kandidat uddannelse

Forbundne steder – geografiske interaktioner i tid og rum (2. SEMESTER)

Kurser:

 • Avancerede geografiske metoder (obligatorisk)

Herefter kan du vælge mellem en: 

1) "Urban Package" med følgende kursusmoduler: 

 • Planlægningsteori
 • Den refleksive planlægger

2) "Mobility package" med følgende kursusmoduler: 

 • Mobiliteter: Politik, branding og steder
 • Mobilkultur og –kommunikation

3) "Environmental Package" med følgende kursusmoduler: 

 • Forvaltning af naturressourcer
 • Bæredygtighedsvurderinger og samfundsmæssige beslutningsprocesser

4) "Nature – Open Land Package" med følgende kursusmoduler

 • Danske naturtyper
 • Limnology (Limnologi)

Geography kandidat uddannelse 2. semester

Geografi i praksis (3. SEMESTER)

På 3. semester har du flere muligheder. Du kan vælge én af følgende:

 1. Et projektsemester med eller uden et virksomhedsophold i en relevant privat eller offentlig virksomhed og dermed få kendskab til, hvordan fagene udøves i praksis. Hvis du fravælger at ophold i en virksomhed, skal du lave et 20 ECTS projekt, som du kombinerer med 2 x 5 ECTS kursusmoduler fra eksisterende kandidatuddannelser fx: Water and Environment, Biology, Urban Planning and Management, Environmental Management and Sustainability Science.
 2. Tage 1. semester på Urban, Energy and Environmental Planning kandidatuddannelsen.
 3. Tage på et relevant studieophold på et andet dansk eller udenlandsk universitet
 4. at lave såkaldt ”lang afgang” dvs. at man vælger at skrive specialet over to semestre i stedet for et.

3. semester på Geografi Aalborg Universitet

KORT AFGANGSPROJEKT ELLER ANDEN DEL AF ET LANGT AFGANGSPROJEKT (4. SEMESTER)

Hele 4. semester er afsat til, at du kan skrive dit speciale. Du vælger selv temaet for dit speciale, men emnet skal ligge inden for et centralt geografisk fagområde.

kandidat i geografi på Aalborg Universitet

UNDERVISNINGSSPROG

Geografis kurser foregår på dansk, med mindre der er internationale studerende tilmeldt. I så fald undervises der på engelsk.

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde