Forskning
Samarbejde

Geography, Kandidat

Fagligt indhold

Geografiuddannelsen på Aalborg Universitet har fokus på begge sider af relationen mellem menneske og miljø. Dimittender fra uddannelsen får titlen cand.scient. i Geografi.


1. semester
Tema: Jord og grundvand

Her får du lov til at komme ud i felten, hvor du prøver forskellige metoder til at måle hvor meget og hvor hurtigt jorden kan optage vand og kemikalier, og hvor dybt grundvandet er og hvor hurtigt det kan afgive vand. Det følges op af undersøgelser i laboratoriet, hvor du har jord med fra feltturen, og der måles hvor hurtigt vand og kemikalier transporteres og spredes i forskellige jordtyper.

Du lærer ligeledes om grundvandmodellering og hvordan du anvender et computerprogram til at beskrive grundvandsstrømninger med numeriske ligninger, som du så kan bruge til at lave en model til at vise transportprocesser og evt. nedbrydning af forurenende stoffer.

Der skrives projekt om jord og grundvand på den lidt bredere horisont.
 


2. semester
Tema: Akvatisk geografi

2. semester vil præsentere dig for søer og vandløb, og du får viden omkring ferskvandsøkologi og ferskvandsøkosystemer. Hertil lærer du også om de kystnære marine vandmiljøer, og hvordan disse bliver påvirket af naturlige og menneskeskabte forurenende stoffer. Du får forståelse for fødekæder, næringsstofkredsløb, økosystemer og forurening, og vil arbejde med vandmiljøer i forhold til rekreative formål og bademuligheder (hvordan sikre man god vandkvalitet - fækale bakterier og patogener).


 


3.-4. semester

På dit sidste år af din kandidatuddannelse har du forskellige muligheder for hvordan du vil sammensætte de to sidste semestre.

1. mulighed:

  • 3. semester: læse et semester på et udenlandsk universitet, eller vælge en praktikplads i udlandet 
  • 4. semester: skrive kandidatspeciale

2. mulighed: 

  • 3. semester: tage på virksomhedsophold i et firma eller en offentlig virksomhed. Under et virksomhedsophold, opnår du praktisk erfaring med, hvordan geografer kan arbejde med andre discipliner ift. relevante udfordringer
  • 4: semester: skrive kandidatspeciale

3. mulighed: 

  • 3. semester: tage kurser og skrive et projekt 
  • 4. semester: skrive kandidatspeciale

4. mulighed: 

  • 3. semester: tage kurser og starte på dit kandidatspeciale
  • 4: semester: fortsætte med at skrive kandidatspeciale

5. mulighed: 

  • 3.-4. semester: skrive  "langt speciale", dvs. du skriver dit speciale over to semestre i stedet for ét.

 Mere info om Geography?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, kan du orientere dig i studieordningen for Geography, hvor du bl.a. finder beskrivelser af alle kurserne

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde