Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Fysik, Kandidat

Job & karriere

Job & karriere


Som færdiguddannet cand.scient. i Fysik vil din specifikke profil afhænge af, om du har valgt at læse Fysik som ét- eller tofaglig kandidat, men uanset hvad du har valgt, er du kvalificeret til at arbejde med teknisk- og naturvidenskabelige problemstillinger side om side med civilingeniører i højteknologiske virksomheder. Disse virksomheder efterspørger folk med den fysiske viden, især inden for produktion og udvikling.

Du har dybdegående viden om fagområderne statistisk mekanik, kernefysik, relativitetsteori, elektronisk struktur af faste stoffer og strukturer på nanoskala, overfladefysik, kvantemekaniske metoder og optik. Denne viden er baseret på dine egne praktisk erfaringer, grundlæggende teori og den nyeste internationale forskning inden for fysik. Du kan varetage stillinger på et højt fagligt niveau.

Kandidater i Fysik har derfor mulighed for at få ansættelse i et bredt udvalg af danske og udenlandske videnstunge og teknologiske industrier eller virksomheder, som efterspørger kompetencer inden for avanceret dataanalyse og modellering.

Med en kombination af Fysik som det centrale fag og et sidefag i fx Matematik eller Kemi er du kvalificeret til at opnå kompetence i at undervise i gymnasiet gennem pædagogikumordningen.

"Det første job, jeg fik som færdiguddannet ingeniør, var som matematiklærer (og til tider fysiklærer) ved et gymnasium i Tønder. Dette var et meget udviklingsorienteret og menneskeligt givende job"

Jacob Timm Bonde Rasmussen, tidligere studerende, nu ansat hos Danfoss Drives

Du kan arbejde som fx:

 • Fysiker – fx afprøve teorier gennem fysiske eksperimenter eller overføre teoretisk viden til fysiske processer
 • Forsker – fx forsøg på at efterligne naturens egne systemer til udvikling af energi og materialer
 • Patentkonsulent - udarbejde patentansøgninger og patentstrategier i forbindelse med tekniske nyskabelser
 • Udvikler - fx udvikle instrumenter til analyse eller udstyr til diagnose og medicinsk behandling
 • Biofysiker – fx studere biologiske systemers fysiske egenskaber
 • Geofysiker - fysiske forhold og processer i jordbunden, på havbunden og i undergrunden
 • Underviser på gymnasiale uddannelser

Du kan arbejde hos fx:

 • Sundhedsvæsnet
 • Forskningsinstitutter
 • Universiteter
 • Offentlige institutioner fx Dansk Meteorologiske Institut
 • Erhvervsvirksomheder
 • It-virksomheder
 • Gymnasier
 • Virksomheder, universiteter og andre forskningsinstitutioner, hvor du kan forske og udvikle
 • Halvleder- og elektronikindustrien, hvor du kan arbejde med udvikling af elektroniske komponenter eller apparaturer
 • Katalysatorindustrien, hvor du kan arbejde med udvikling af nye katalysatorer til brug inden for den kemiske industri
 • Tynd-film-industrien, hvor du kan arbejde med coating af overflader
 • Kommunikationssektoren, hvor du kan arbejde med udvikling af komponenter, apparatur og metoder til fx optisk kommunikation
 • Virksomheder der har brug for specialister til håndtering af store datamængder og fx til at modellere processer og udføre analyser fx ved numeriske beregninger
 • Virksomheder, der kræver specialister i brug af avanceret måleudstyr
 • Farmaceutiske virksomheder, hvor du kan være med til at udvikle komponenter og nye materialer
   

Med en kandidatgrad i Fysik har du også mulighed for at videreuddanne dig til hospitalsfysiker, hvilket tager 3 år med både teori og praksis. Denne uddannelse forløber på sygehusene i en uddannelsesstilling.


VIL DU VÆRE GYMNASIELÆRER?


Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasier, STX, HHX, HTX og HF? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag på din bachelor og din kandidat.

Læs mere om at blive gymnasielærer

Mød en tidligere studerende


Læs mere om optagelse og adgangskrav

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her