AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Folkesundhedsvidenskab

Bachelor i Idræt og kandidat i Folkesundhedsvidenskab

Bachelor i Idræt og kandidat i Folkesundhedsvidenskab

Jeg er ansat som aktivitets- og projektmedarbejder i et projekt hvor fokus er på overvægtige og motorisk svage børn. Det har vist sig, at overvægtige og motorisk svage børn tit bliver isoleret og føler sig ensomme. Formålet med projektet er, at motivere dem til at deltage i foreningslivet, så de både får dyrket motion og får opbygget nogle sociale relationer.

I den kommune jeg er ansat i er ca. 30 % af børnene i indskolingen overvægtige og/eller motorisk udfordret hvilket jo er rigtig mange.

Min uddannelse.

Jeg har altid været en del af foreningslivet og det var bl.a. derfor jeg valgte at læse Idræt. På bacheloruddannelsen fandt jeg ud af, at det var idræt i det samfundsmæssige perspektiv der virkelig interesserede mig og derfor var det oplagt, at læse Folkesundhedsvidenskab som kandidatuddannelse.

I mit arbejde henter jeg rigtig meget inspiration fra de projekter jeg har arbejdet med i min studietid. Jeg holder kontakt med mange af mine studiekammerater og vi bruger meget hinanden til at snakke projekter, arbejde osv. 

Cathrine Lydoff
Bachelor i Idræt og kandidat i Folkesundhedsvidenskab, 2015