AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Folkesundhedsvidenskab

Velfærdsteknologi i psykiatrien

Velfærdsteknologi i psykiatrien

– et projektsamarbejde med den psykiatriske afdeling på Kolding Sygehus

Der er i øjeblikket meget fokus på bedre tilbud til mennesker med psykiatriske lidelser. Nye tiltag skal være med til at løfte kvaliteten af behandlingen og plejen.

På det psykiatriske afsnit H4 på Kolding Sygehus har de indført velfærdsteknologi i form af Touch & Play.  Formålet med Touch & Play er at fremme aktiviteten blandt de indlagte samt at fremme kommunikationen mellem de indlagte og personalet.


Vores fokus

Touch & Play er et ret nyt koncept og der findes ikke ret meget materiale om de muligheder værktøjet giver og hvordan det kan videreudvikles. Derfor var Kolding Sygehus meget interesserede i at få undersøgt mulighederne med teknologien og vi synes det lød som et meget spændende projekt.

Vi valgte at sætte fokus på patienternes og personalets oplevelser af at bruge Touch & Play og hvordan konceptet kan videreudvikles med henblik på at fremme livskvaliteten hos de indlagte.

Det har virkelig været spændende at arbejde med konceptet og komme med forslag til videreudvikling. Vi nåede bl.a. frem til, at det kunne være gavnligt for patienterne hvis musikterapi blev tænkt ind i brugen af Touch & Play.

Når Kolding Sygehus skal evaluere brugen af Touch & Play kommer vores projekt til at indgå som en del af evalueringen. Det er super fedt, at vores arbejde bliver brugt til noget i den virkelige verden og at vi kan bidrage til en forbedring af teknologien, der kan gavne mennesker, der i indlæggelsesperioden er udfordrede af deres psykiske lidelse.

Cathrine F. Hjorth, Line B. Villumsen, Mette T. Soelberg og Stine R. Bolmgren
Studerende på Folkesundhedsvidenskab