AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Folkesundhedsvidenskab

Projektarbejde - en god måde at lære på

Gennem projektarbejde lærer vi selvstændigt at kunne udvælge og anvende teorier og metoder fra uddannelsen, til at løse konkrete sundhedsmæssige problemstillinger. Endvidere bidrager projektprocessen til at udvikle vores evner til organisering, ledelse, kommunikation, samarbejde og formidling samt til at drive forandringsprocesser.

Jonas Vestergaard Nielsen
Studerende på Folkesundhedsvidenskab