AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

European Studies, Kandidat

Global Gender Studies

Global Gender Studies

På specialiseringen i Global Gender Studies fokuseres på køn og andre lignende uligheder, der er afgørende for udvikling og internationale relationer i en global verden. Global Gender Studies har særligt fokus på kønsperspektiver i forhold til internationale love (herunder menneskerettighederne), ligestillingspolitikker på nationalt og internationalt plan, globalt demokrati og ledelse samt internationale organisationer og aktører.

Global Gender Studies består af:

  • 1.-2. semester: Teoretiske studier på en relevant kandidatuddannelse som fx DIR/ES kombineret med forelæsninger inden for Global Gender Studies.
  • 3. semester: Praktik eller studieophold i udlandet
  • 4. semester: Speciale

Eksempler på kurser som udbydes inden for Global Gender Studies:

  • What is Gender?
  • What is a Gender Approach?
  • Theoretical Approaches to Gender and Development
  • Gender and Transnational Mobilization
  • Gender Mainstreaming

Desuden er der på specialiseringen i Global Gender Studies regelmæssigt gæsteforelæsninger med forelæsere som fx Nina Glick Schiller og James Messerschmidt.

Andre specialiseringsmuligheder