AAU logo

European Studies

Praktik

Praktik

På 3. semester vælger den studerende mellem et mindst 3 måneders praktikophold ved en international organisation i Danmark/udlandet eller et studieophold ved et udenlandsk universitet eller forskningsinstitution.

Praktikopholdet tilrettelægges individuelt, og de har indtil videre fordelt sig over hele verden med omkring halvdelen i ulande og halvdelen i ilande.

Den grundlæggende ide er, at den studerende får mulighed for at koble teori og praksis og får erfaringer med at arbejde i en anden kulturel kontekst.

Kandidatuddannelsen i European Studies har forbindelser med en vifte af organisationer fra de forskellige FN-agenturer, til ngo'er som CARE og IBIS, og også græsrodsorganisationer, og vi fortsætter med at øge vores internationale partnerskaber med værtsorganisationer kloden rundt

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold