AAU logo

European Studies, Kandidat

Job & karriere

Job & karriere

Som kandidat i European Studies vil du have følgende faglige og erhvervsrelevante kompetencer:

  • at analysere økonomiske, politiske samt sociale aspekter af de europæiske integrationsprocesser
  • at analysere en bred problemflade og temaer af europæisk relevans i et tværfagligt perspektiv
  • kritisk at vurdere, anvende og kommunikere forskning såvel mundtligt som skriftligt.

Karrieremuligheder for kandidater i European Studies vil være inden for europæiske og internationale institutioner og organisationer, diplomati, den offentlige og private sektor, ngo’ere, og ph.d.-stillinger og post.doc.-studier inden for forskning i europæiske integrationsprocesser.

Med specialiseringerne i Chinese Area Studies og China and International Relations åbner du døren til en række karrieremuligheder, hvor Kina er et centralt element, såsom ved international handel, den offentlige sektor og ngo'er.

Global Gender Studies åbner døre til forskellige karrieremuligheder, hvor køn og dikrimination er centrale komponenter.

Med en specialisering i Latin American Studies åbner du døren til en række karrieremuligheder, hvor Latinamerika er en central komponent i forhold til fx international handel, den offentlige sektor, ngo'er, mm.

Se Dimittendundersøgelsen for European Studies.

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

  • Ansøgning og CV
  • Praktik og studiejob
  • Dine personlige kompetencer
  • Arbejdsmarkedet og brancher
  • A-kasser og fagforeninger
     

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE