AAU logo

European Studies, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen European Studies tager 2 år, dvs. 4 semestre.

1. semester fokuserer på internationale relationer og forskellige aspekter af disse som fx internationale organisationer og kultur, identitet og politik. Her undervises i:

  • Teorier om internationale relationer
  • Regional integration og regionalisering
  • EU's eksterne rolle.

Dette suppleres med valgfrie kurser om fx:

  • Verdensøkonomien i det 20. og begyndelsen af det 21. århundrede
  • Krisen i Syrien.

2. semester drejer sig overvejende om europæiske forhold. Der vil være kurser inden for:

  • EU ret og EU institutioner
  • Globalisering, nye magter og nye markeder
  • EU politik og europæisk politisk økonomi.

Dette suppleres med valgfrie kurser om fx:

Afrika og EU.

På 3. semester vælger den studerende mellem et mindst 3 måneders praktikophold ved en international organisation i Danmark/udlandet eller et studieophold ved et udenlandsk universitet eller forskningsinstitution.

4. semester anvendes til at skrive speciale, hvor den studerende indgående fordyber sig i en problemstilling, som relaterer sig til European Studies.

Specialiseringsmuligheder på European Studies

Du kan specialisere dig inden for følgende områder:

Alle specialiseringer er struktureret med kurser og projektarbejde på 1. og 2. semester. 3. semester er viet til praktikophold hos en international organisation eller studieophold ved et udenlandsk universitet. 4. semester anvendes til specialeskrivning.

Læs projekter skrevet af studerende på kandidatuddannelsen i European Studies i Projektbiblioteket.

Se studieordning for kandidatuddannelsen i European Studies.

studerende fortæller

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde