AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

European Studies, Kandidat


Adgangskrav

Adgangskravet til kandidatuddannelsen i European Studies er en gennemført relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse defineres som relevant, hvis den ligger inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde. Desuden er følgende humanistiske bacheloruddannelser relevante: Historie, Sprog og Internationale Studier (SIS/LISE) samt bacheloruddannelser, hvori indgår mindst 30 ECTS inden for et eller flere af følgende fagområder: Internationale forhold, udviklingsstudier, europæiske studier, international politisk økonomi, områdestudier (fx Kinastudier eller latinamerikanske studier), migrationsstudier, flygtningestudier, kulturstudier, globaliseringsstudier, integrationsstudier, international jura.

Uddannelsen udbydes på engelsk, og der kræves engelsk på B-niveau.

► For yderligere oplysninger, se uddannelsens studieordning.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse inden for ansøgningsfristen.


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen Development and International Relations (alle retninger). Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Antal studiepladser

I 2019 forventes AAU at udbyde:

  • 20 studiepladser på European Studies (Aalborg)
    2 studiepladser på European Studies med specialisering i China and International Relations (Aalborg og Beijing).

Hvis du ønsker at søge optagelse på kandidatuddannelsen European Studies med specialisering i enten Arctic Studies, Latin American Studies, Global Gender Studies eller Chinese Area Studies skal du søge optagelse på kandidatuddannelsen European Studies.

Vurdering og prioritering af de kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende kriterier:

  1. Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point i den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.
     
  2. Et motivationsbrev på engelsk (der højst må fylde en side), som indeholder en beskrivelse af følgende pointgivende elementer:
  • Faglig viden inden for fagområder, der er relevante for kandidatuddannelsen, fx opnået via arbejde/frivilligt arbejde for virksomheder, organisationer og institutioner (disse fagområder kan fx være Internationale forhold, udviklingsstudier, europæiske studier, international politisk økonomi, områdestudier (fx Kinastudier eller latinamerikanske studier), migrationsstudier, flygtningestudier, kulturstudier, globaliseringsstudier, integrationsstudier, international jura). Den opnåede faglige viden skal dokumenteres, og dokumentationen skal uploades, fx i form af en udtalelse fra organisationen.
  • Allerede beståede elementer i bacheloruddannelsen inden for et eller flere af følgende fagområder: Internationale forhold, udviklingsstudier, europæiske studier, international politisk økonomi, områdestudier (fx Kinastudier eller latinamerikanske studier), migrationsstudier, flygtningestudier, kulturstudier, globaliseringsstudier, integrationsstudier, international jura.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse