Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Meget taknemmelig for AAU

Jeppe Ørum Pedersen, Internal Communications & Marketing Manager hos Tibnor.


Hvad kan du bedst lide ved det job, du har i dag?

Jeg har i kraft af min rolle som manager rigtig meget indflydelse på både forretningen og organisationen. Jeg trives rigtig godt med at have ansvar, og jeg finder mit job både spændende og udfordrende. Jeg har mange forskellige ansvarsområder og arbejdsopgaver, hvilket betyder, at ingen dage er ens – det passer mig rigtig godt.

Hvad fik dig til at forfølge den karrierevej?

Som hos så mange andre, er det selvfølgelig også tilfældighedernes spil, der har gjort, at jeg er der, hvor jeg er i dag. Dog har jeg har altid haft en stor interesse for både organisering, kultur og kommunikation, og den interesse er kun taget til igennem min uddannelse. Jeg havde egentlig altid forestillet mig, at jeg skulle økonomistyrings- eller revisorvejen, men dette ændrede sig, da jeg på 6. semester tog valgfag i organisation og strategi.

Jeg var ansat som studiemedarbejder i den virksomhed, jeg arbejder i i dag, mens jeg læste min kandidat, og fik overtalt virksomheden til at ansætte mig efter endt uddannelse. Efter kort tid fik jeg dem heldigvis også overbevist om, at jeg var den rette kandidat til den stilling, jeg sidder i nu.

Hvordan har din uddannelse hjulpet dig frem til der, hvor du er i dag?

Jeg er meget taknemmelig for Aalborg Universitet, mine medstuderende og de undervisere, jeg havde, specielt på kandidaten. De teorier, vi blev undervist i, bruger jeg til at analysere den virksomhed, jeg arbejder i, og de kolleger, jeg arbejder sammen med. Mange, jeg taler med, har det indtryk, at de teorier, vi arbejder med, ikke er konkrete nok eller er for abstrakte. Det er muligt, men det er der altså en grund til. Mennesker og organisationer er nemlig ikke en metervare, men er i høj grad komplekse – og dette lærte jeg på min kandidat. Når der på min arbejdsplads opstår problemer eller udfordringer, oplever jeg, at jeg har nogle unikke redskaber fra studiet til at finde forklaringer og løsninger. Disse kompetencer så min arbejdsplads en stor værdi i, og disse kompetencer tror jeg aldrig jeg havde fået uden min tid på AAU.

Har uddannelsen en god profil i forhold til dit nuværende arbejde?

Det synes jeg helt klart, den har. Vi lærte rigtig meget om bl.a. kommunikation og kultur på Organisation & Strategi. Kulturen og de mennesker, der er en del af den, bliver man nødt til at kunne forstå for at kunne kommunikere succesfuldt. Derudover lærte vi, hvordan man planlægger, implementerer og forankrer strategi, hvilket er brugbar viden for mig i mit arbejde med vores kommunikations-, salgs- og markedsføringsstrategi. Her hjælper de værktøjer, jeg har fået på studiet mig meget.

Har uddannelsen givet dig nogle særlige kompetencer, som du har glæde af i dag?

Mange. Særligt det at forstå mennesker, hvordan de agerer, og hvordan de opfatter verdenen omkring sig og selvfølgelig en selvbevidsthed omkring min egen opfattelse af det, der sker omkring mig. Derudover er jeg blevet præsenteret for konkrete modeller og teorier, som kan bruges direkte i mit arbejde, og som jeg også i høj grad gør brug af.

Hvordan kan du i forhold til din arbejdsplads mærke, at du har gået på et universitet, der benytter PBL-modellen?

Jeg synes i høj grad, at jeg har evnen til at anskue problemstillinger fra mange forskellige vinkler, hvilket gør mig i stand til at nå frem til forskellige løsningsforslag på disse problemer. Når man i så mange år på universitet har arbejdet problembaseret, bliver det bare en naturlig del af ens mindset og tankegang – og den kompetence er en stor hjælp til at arbejde med de problematikker, jeg oplever i praksis.

- Jeppe Ørum Pedersen, 2021.