Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Har åbnet utroligt mange døre

Anders Jensen, forsker og underviser i godstransport på Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet samt bestyrelsesformand for to mindre danske virksomheder.

 

Hvad kan du bedst lide ved job, du har i dag?

Jeg elsker at undervise. Det giver mig mulighed for at følge - og, hvis jeg er heldig, også bedrage til - de studerendes udvikling. Jeg tror, det er i kontakten med andre mennesker, at vi flytter os mest, og jeg har selv lært meget af at undervise. Jeg sætter derfor også stor pris på den tætte kontakt, som vi på Aalborg Universitet har, til forskellige danske virksomheder. Det gør det muligt at møde forskellige mennesker i deres hverdag og sammen forsøge at løse nogle af de problemstillinger, som de aktuelt står overfor.

Har din uddannelse en god profil i forhold til dit nuværende arbejde?

Min uddannelse som cand. merc. i organisation og strategi har åbnet utroligt mange døre for mig og har i høj grad gjort det muligt at have den karriere, som jeg har i dag. Jeg arbejder til daglig med ingeniører og mennesker med meget tekniske kompetencer, og jeg føler, at jeg kan bidrage med noget andet og meget relevant i forhold til at løse de problemstillinger, som vi til daglig står overfor. Uddannelsen sætter især fokus på mennesker og er relevant for virksomheder og organisationer i langt de fleste brancher.

Har din uddannelse givet dig nogle særlige kompetencer, som du har glæde af i dag?

Helt klart, særligt muligheden for at identificere og analysere organisatoriske problemstillinger er et stort fokus for mig til daglig.
Ud over et solidt fagligt fundament har min uddannelse rykket på den måde, jeg opfatter mig selv og andre mennesker. Den har gjort mig mere refleksiv og opmærksom på min egen rolle og indvirkning på sociale processer. Uddannelsen har desuden lært mig at indgå i gruppearbejde, hvilket er en kompetence, jeg gør brug af stort set hver dag.

Hvordan kan du i forhold til din arbejdsplads mærke, at du har gået på et universitet, der benytter PBL-modellen?

Jeg indgår til daglig i et team, hvor alle samarbejder hver dag og deler et fælles kontor. Gruppearbejde er derfor en helt essentielt del af min hverdag, og jeg er helt overbevist om, at Aalborg Universitets PBL-model har givet mig en kæmpe fordel ved at forberede mig på den form for arbejdsliv.

Hvorfor vil du anbefale uddannelsen til andre?

Jeg vil i høj grad anbefale uddannelsen som cand. merc. i organisation og strategi til alle, der har lyst til at lære mere om organisationer og ledelse og især dem, der har lyst til at arbejde med mennesker. Det er en uddannelse, der giver dig mulighed for at udvikle ikke bare dig selv, men også andre omkring dig.

- Anders Jensen, 2021.