Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

God blanding af teori og praksis

Sine Frøsig Skovfoged, Organisation og Strategi.

Sine Frøsig SkovfogedHvordan er det at gå på studiet?

Rigtig godt! Jeg synes, det er en god blanding af teori og praksis. I forhold til HA’en er det en helt anderledes undervisningsform, og det passer mig rigtig godt. Man er meget mere en del af undervisningen og kan være med i diskussioner – det giver utrolig meget!


Hvorfor valgte du studiet?

Jeg synes, det lød rigtig spændende. Det var i virkeligheden nok den eneste kandidatuddannelse på AAU, som HA giver adgang til, der var noget for mig.

 

Hvad vil du gerne bruge uddannelsen til?

Jeg vil rigtig gerne arbejde med HR, organisationsudvikling og organisationskultur.


Hvilken uddannelsesbaggrund har du?

Jeg har gået på HHX i Aalborg og har en HA fra AAU.


Hvor stor er arbejdsbyrden?

Den virker stor, når man begynder. Man skal forberede sig på en anden måde til undervisningen, end man skal på bacheloren, synes jeg. Det kræver undervisningsformen, hvor man selv deltager. Men man vender sig hurtigt til det og lærer at prioritere. Det er nærmest umuligt at nå alt!


Hvordan ser en normal uge på studiet ud?

Der findes mange forskellige uger. I starten af 1. og 2. semester er der meget undervisning og der indimellem case-arbejde. I slutningen af de to semestre er det meget klassisk projektarbejde. Her på 3. semester sidder jeg hver uge på mit praktiksted.


Hvordan er forelæsningerne og eksamenerne fordelt på semestret?

Forelæsningerne er først på semesteret. På 1. semester havde vi to eksamener i januar, mens vi på 2. semester havde en efter endt undervisning og en anden op til sommerferien.


Hvad er det bedste og værste ved studiet?

Det bedste er undervisningsformen og case-arbejdet. Begge dele giver rigtig gode muligheder for et kæmpe læringsudbytte. Det værste er, at arbejdsbyrden godt kan virke overvældende i starten af 1. og 2. semester. Man skal lære, at det er fint nok ikke at nå det hele.


Har du et godt råd til nye studerende?

Hvis I vælger denne kandidat, så prioriter at komme til undervisningen. Nogle på min årgang har haft studiet som et fjernstudie. Når jeg har været til undervisningen og læst pensum, kan jeg sige, at jeg nødig ville have undværet undervisningsdelen. Jeg synes ikke, at uddannelsen egner sig til fjernstudiet, så jeg synes virkelig, man skal prioritere undervisningen på denne kandidat.

- Sine Frøsig Skovfoged, 2017.