AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Dennis Larsen

Dennis Larsen , Project manager, Siemens Windpower

Jeg har arbejdet med tværorganisatorisk forretnings - og procesoptimering i forskellige supportfunktioner siden jeg dimitterede i 2006. En Kandidat indenfor: ”Organisation og strategi” på AAU har givet mig et bredt teoretisk fundament og en holistisk forretningsforståelse, som har gjort mig i stand til stand til at analysere og hurtigt få en forståelse for de tværorganisatoriske forretningsmæssige relationer og processer jeg som medarbejder indgår i. Den store vægt, studiet lægger på skiftende gruppearbejde har ydermere gjort mig i stand til hurtigt og effektivt at indgå i relationer på tværs af afdelinger og gennem samarbejde skabe vedvarende resultater. Sidst men ikke mindst har jeg haft stor glæde af den strukturerede og analytiske tilgang til problemstillinger, jeg tilegnede mig på studiet.