AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Christina Guldager

Christina Guldager, Project & Process Specialist hos LeasePlan Danmark A/S

Jeg har siden dimension i 2012 arbejdet med blandt andet HR, projekter, Business Development og Business Process Management. Efter endt studietid har jeg oplevet at være stærkt funderet i en problemorienteret tilgang, og det har givet mig mod på at springe ud i mange nye udfordringer.
Som Cand. merc., har jeg oplevet, at den læring, jeg har fået med, ikke kun handler om pensum. Denne læring handler i den grad også om en definition af kompetencer uden for auditoriet og i en eventuel gruppedynamik i en organisation.
At have befundet sig på et studie, hvor der fokuseres på en bred berøringsflade med aktører i erhvervslivet, både i opgaveskrivning og gennem forelæsninger, har betydet, at erhvervslivet ikke fremstod som en fremmed verden, men som et sted man havde noget at byde ind med og kunne bidrage til at gøre en forskel.
I mit nuværende job arbejder jeg med Business Process Management. Her kommer det mig specielt til nytte, at have opnået en bred forståelse for de strategiske aspekter af en organisation og være i stand til at bevæge sig tværorganisatorisk og vigtigst af alt, ikke være bange for at handle.