Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Organisation og strategi på Aalborg University Business School

Organisation og Strategi, cand.merc.


Kandidatuddannelsen i Organisation og Strategi på Aalborg University Business School (AAUBS) kvalificerer dig til at analysere og løse strategiske problemstillinger i organisationer. Uddannelsen fører til en cand.merc. i Erhvervsøkonomi med specialisering i Organisation og Strategi.

Organisations- og forretningsforståelse, strategisk udvikling, kommunikation og problemløsning er centrale kompetencer, som du tilegner dig på denne specialiserede uddannelse. Du vil desuden udvikle dine samarbejds- og refleksionsevner gennem bl.a. problembaseret læring, forskningsbaseret undervisning og samarbejde med andre studerende.

På uddannelsen vil du opleve en tæt forbindelse til praksis gennem casematerialer, gæsteforelæsninger og virksomheds- og projektsamarbejde. Her vil du arbejde med aktuelle, konkrete problemstillinger inden for vores kernefaglige områder:

 • strategi
 • ledelse
 • organisation

Formålet er at gøre dig i stand til kritisk og reflekteret, selvstændigt og kreativt at koble teori og praksis, så du som nyuddannet kan skabe værdi på arbejdsmarkedet.

Med en kandidatgrad i Organisation og Strategi er du:

 • i stand til at bidrage til strategisk udvikling, forretningsudvikling samt teknologisk og bæredygtig udvikling i en organisation
 • klædt på til at varetage projektledelse af forandringer i en organisation
 • en efterspurgt og troværdig samarbejdspartner i både det private og offentlige erhvervsliv


Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Organisation og Strategi varer to år (fire semestre i alt).

På 1. semester lærer dig om videregående strategi og analyse af organisationer. I tilknytning hertil skal du skrive et projekt. Derudover kan du følge valgfagene Bæredygtighed i organisationer samt Business design.

2. semester fortsætter med undervisning inden for ledelse og HRM. Her udbydes to valgfag: Strategisk ledelse samt Teknologiforståelse og digitalisering i organisationer. Derudover skal du skrive et semesterprojekt inden for organisatorisk forandring.

Se valgfagskatalog for 2. semester forår 2021 (PDF).

På 3. semester har du mulighed for selv at sammensætte fag. Du kan vælge at indgå et samarbejde med en virksomhed og udarbejde et projekt relateret til virksomhedssamarbejdet. Derudover bliver du undervist i projektledelse og kan deltage i et forsknings- og praksisbaseret seminarforløb med projektskrivning.

4. semester afslutter uddannelsen med kandidatspecialet. Specialet er en skriftlig afhandling, der skal vise dine evner til faglig fordybelse.

KURSER PÅ DE FIRE SEMESTRE

 • Videregående strategi
 • Analyse af organisationer
 • Ledelse
 • HRM
 • Organisatorisk forandring
 • Projektledelse
 • Forsknings- og praksisbaseret seminar

Gennem valgfag har du mulighed for at specialisere dig yderligere: 

 • Bæredygtighed i organisationer
 • Business design
 • Strategisk ledelse
 • Teknologiforståelse og digitalisering i organisationer

Læs mere om uddannelsens moduler og valgfag i studieordningen - §18 ”Uddannelsesoversigt”.

Job & Karriere

Med en kandidatuddannelse i Organisation og strategi har du et godt fundament for fremtidige karrieremuligheder, bl.a. fordi du gennem din uddannelse har kombineret teori og praksis og fået et godt indblik i erhvervslivets forhold og problemstillinger. 

Selvom du vil have en bred vifte at muligheder, finder nyuddannede i Organisation og strategi ofte beskæftigelse inden for kommunikation, HR, forretningsudvikling, projektledelse og analytisk arbejde.

Du vil desuden have mulighed for at deltage i et graduate-program efter endt uddannelse. Her kan du starte din karriere og udvikle dig gennem forskellige arbejdsopgaver. Der vil være fokus på, at du kommer rundt i flere funktioner i organisationen og får et bredt kendskab til de forskellige afdelinger.

Find virksomheder med graduate-programmer.

Praktik og udlandsophold

På tredje semester har du mulighed for at tilbringe mindst tre måneder i praktik eller på udlandsophold. Dette kan både være hos en virksomhed, en organisation eller som udvekslingsstudent. Du har derudover mulighed for at tage et semester på et andet dansk universitet eller tage et semester på en anden uddannelse på Aalborg Universitet. Du kan også vælge at arbejde på et forskningsprojekt på universitetet. Under dit ophold skal du skrive et 15 ECTS projekt samt følge kurser online.

Læs mere om udlandsophold på: https://www.internationaloffice.aau.dk/

Læs mere om praktikmuligheder på: https://jobbank.aau.dk/da/

Kontakt

sekretær

Karina Knudsen
Tlf.: 9940 2759
E-mail: karknu@business.aau.dk

Koordinator

Marita Svane
Tel.: 9940 2743
E-mail: msvane@business.aau.dk