Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Organisation og Strategi, cand.merc.

Organisation og strategi på Aalborg University Business School


Kandidatuddannelsen i Organisation og Strategi på Aalborg University Business School (AAUBS) kvalificerer dig til at analysere og løse strategiske problemstillinger i organisationer. Uddannelsen fører til en cand.merc. i Erhvervsøkonomi med specialisering i Organisation og Strategi.

Organisations- og forretningsforståelse, strategisk udvikling, kommunikation, samarbejde, refleksivitet og problemløsning er centrale kompetencer, som du tilegner dig på denne specialiserede uddannelse. Kompetencerne er højt efterspurgte i erhvervslivet, og du opøver dem gennem forskningsbaseret undervisning, gruppearbejde og i samarbejdsrelationer med virksomheder.


For at skabe en tæt forbindelse til praksis inddrager vi organisationer og virksomheder i alle aktiviteter, fx gennem brug af case-materialer, gæsteforelæsninger, virksomhedssamarbejde og projektsamarbejde. I alle disse læringsrum vil du arbejde med aktuelle, konkrete problemstillinger inden for vores kernefaglige områder: 1) strategi, 2) ledelse, og 3) organisation.

I undervisningen inddrager vi aktivt de studerendes egne praksiserfaringer fra samarbejde med og ophold i organisationer og virksomheder. Formålet er at gøre dig i stand til at arbejde kritisk og reflekteret, selvstændigt og kreativt med koblinger mellem teorier, begreber, videnskabsteorier, metoder og empiri i undersøgelser, analyser og tilgange til løsning af praksisnære problemstillinger.

Med en kandidatgrad i Organisation og Strategi er du:

  • i stand til at bidrage til strategisk udvikling, forretningsudvikling samt teknologisk og bæredygtig udvikling i en organisation
  • klædt på til at varetage projektledelse af forandringer i en organisation
  • en efterspurgt og troværdig samarbejdspartner i både det private og offentlige erhvervsliv


Indhold på uddannelsens semestre

1. semester lærer dig om videregående strategi og analyse af organisationer. I tilknytning hertil skal du skrive et projekt. Derudover kan du følge valgfagene Bæredygtighed i organisationer samt Business design.

Se valgfagskatalog for 1. semester efterår 2020 (PDF)

2. semester fortsætter med undervisning inden for ledelse og HRM. Her udbydes to valgfag: Strategisk ledelse samt Teknologiforståelse og digitalisering i organisationer. Derudover skal du skrive et semesterprojekt inden for organisatorisk forandring.

3. semester tilbyder dig muligheden for at indgå et samarbejde med en virksomhed med ophold i virksomheden samt udarbejdelse af et projekt relateret til virksomhedssamarbejde. Derudover bliver du undervist i projektledelse og kan deltage i et forsknings- og praksisbaseret seminarforløb med projektskrivning.

4. semester afslutter uddannelsen med kandidatspecialet.

Læs mere om uddannelsens moduler og valgfag i studieordningen - §18 ”Uddannelsesoversigt”


Kontakt

sekretær

Karina Knudsen
Tlf.: 9940 2759
E-mail: karknu@business.aau.dk

Koordinator

Marita Svane
Tel.: 9940 2743
E-mail: msvane@business.aau.dk