Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Organisation og Strategi, cand.merc.

Organisation og strategi på Aalborg University Business School


Kandidatuddannelsen i Organisation og Strategi på Aalborg University Business School (AAUBS) kvalificerer dig til at analysere og løse strategiske problemstillinger i organisationer. Uddannelsen fører til en cand.merc. i Erhvervsøkonomi med specialisering i Organisation og Strategi.

Organisations- og forretningsforståelse, strategisk udvikling, kommunikation, samarbejde, refleksivitet og problemløsning er centrale kompetencer, som du tilegner dig på denne specialiserede uddannelse. Kompetencerne er højt efterspurgte i erhvervslivet, og du opøver dem gennem forskningsbaseret undervisning, gruppearbejde og i samarbejdsrelationer med virksomheder.


For at skabe en tæt forbindelse til praksis inddrager vi organisationer og virksomheder i alle aktiviteter, fx gennem brug af case-materialer, gæsteforelæsninger, virksomhedssamarbejde og projektsamarbejde. I alle disse læringsrum vil du arbejde med aktuelle, konkrete problemstillinger inden for vores kernefaglige områder: 1) strategi, 2) ledelse, og 3) organisation.

I undervisningen inddrager vi aktivt de studerendes egne praksiserfaringer fra samarbejde med og ophold i organisationer og virksomheder. Formålet er at gøre dig i stand til at arbejde kritisk og reflekteret, selvstændigt og kreativt med koblinger mellem teorier, begreber, videnskabsteorier, metoder og empiri i undersøgelser, analyser og tilgange til løsning af praksisnære problemstillinger.

Med en kandidatgrad i Organisation og Strategi er du:

  • i stand til at bidrage til strategisk udvikling, forretningsudvikling samt teknologisk og bæredygtig udvikling i en organisation
  • klædt på til at varetage projektledelse af forandringer i en organisation
  • en efterspurgt og troværdig samarbejdspartner i både det private og offentlige erhvervsliv


Indhold på uddannelsens semestre

1. semester lærer dig om videregående strategi og analyse af organisationer. I tilknytning hertil skal du skrive et projekt. Derudover kan du følge valgfagene Bæredygtighed i organisationer samt Business design.

2. semester fortsætter med undervisning inden for ledelse og HRM. Her udbydes to valgfag: Strategisk ledelse samt Teknologiforståelse og digitalisering i organisationer. Derudover skal du skrive et semesterprojekt inden for organisatorisk forandring.

Se valgfagskatalog for 2. semester forår 2021 (PDF)

3. semester tilbyder dig muligheden for at indgå et samarbejde med en virksomhed med ophold i virksomheden samt udarbejdelse af et projekt relateret til virksomhedssamarbejde. Derudover bliver du undervist i projektledelse og kan deltage i et forsknings- og praksisbaseret seminarforløb med projektskrivning.

4. semester afslutter uddannelsen med kandidatspecialet.

Læs mere om uddannelsens moduler og valgfag i studieordningen - §18 ”Uddannelsesoversigt”


Kontakt

sekretær

Karina Knudsen
Tlf.: 9940 2759
E-mail: karknu@business.aau.dk

Koordinator

Marita Svane
Tel.: 9940 2743
E-mail: msvane@business.aau.dk