Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Udfordrende, lærerigt, afvekslende

Jakob Jensen, Økonomistyring.

Jakob JensenHvordan er det at gå på studiet?

Jeg vil beskrive det at gå på studiet med følgende tre ord:

  • Udfordrende
  • Lærerigt
  • Afvekslende

Hvorfor valgte du studiet?

Efter at have været omkring det brede fagområde indenfor erhvervsøkonomi på bacheloruddannelsen så søgte jeg kandidatuddannelser ud fra de områder, der havde interesseret mig mest.

Årsagen til, at det blev Økonomistyring på Aalborg Universitet, skal blandt andet findes i den måde, som de formår at tænke projektarbejde ind i løbet af semestrene. Her får man som studerende efter min mening en unik mulighed for faglig sparring med medstuderende, hvor det er muligt både at diskutere indholdet i projektarbejdet og de løbende kurser på studiet.

Ydermere giver projektperioderne på uddannelsen mulighed for at løse problemstillinger for virksomheder, hvor man som studerende har chancen for at omsætte teori til praksis.

Afslutningsvis vil jeg nævne, at de undervisere som uddannelsen kan præsentere, også havde indflydelse på det endelige valg.


Hvilken uddannelsesbaggrund har du?

Jeg har en bachelor i Erhvervsøkonomi fra Aalborg Universitet.


Hvor stor er arbejdsbyrden?

Arbejdsbyrden på uddannelsen er efter min mening varierende, hvilket vil sige, at der i perioder med forelæsninger kan være en forholdsvis lav arbejdsbyrde. Derimod vil der i perioder med eksaminer eller projektarbejde være en forholdsvis stor arbejdsbyrde.


Hvordan ser en normal uge på studiet ud?

I starten af semesteret er der ofte tre til fire forelæsninger, hvor resten af tiden fyldes ud med projektarbejde eller forberedelse til forelæsninger. I slutningen af semesteret består ugerne mest af projektarbejde og eksamensforberedelse.


Hvordan er forelæsningerne og eksamenerne fordelt på semestret?

Det er min opfattelse, at man fra universitetets side, så vidt det er muligt, ønsker at afholde nogle intense forløb i begyndelsen af semesteret med kurser, som afslutningsvis forholdsvis hurtigt eksamineres. Det vil dermed sige, at der sidst på semesteret er tid til det afsluttende projektarbejde og ikke afholdte eksaminer.


Hvad er det bedste og værste ved studiet?

Det bedste ved studiet er den relative store frihed, som du har som studerende på 3. semester. Modsat må det værste være den kompakthed, der er at finde på 8. semester, hvor der afholdes mange kurser og eksaminer.


Har du et godt råd til nye studerende?

Jeg har haft stor gavn af at bruge underviserne aktivt i løbet af uddannelsen.  

- Jakob Jensen, 2017.