Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Spændende og lærerigt

Nina Tøttrup Jørgensen, Økonomistyring.

Nina Tøttrup JørgensenHvordan er det at gå på studiet?

Det er rigtig spændende og lærerigt. På 1. semester er forelæserne rigtig gode til at sætte fagene i kontekst, så vi får en god forståelse for, hvorfor semestrene er bygget op, som de er, og hvorfor vores fag er relevante for uddannelsen. Det er nogle rigtig dygtige forelæsere, der er gode til at undervise og gør selv de lidt tungere fag rigtig spændende.


Hvorfor valgte du studiet?

Jeg har altid godt kunnet lide at arbejde med tal, og så synes jeg, at faget Økonomistyring på bacheloren var spændende.


Hvad vil du gerne bruge uddannelsen til?

Det er jeg ikke helt afklaret med endnu, de fleste bliver enten controllere eller konsulenter. Som det ser ud nu, vil jeg gerne være controller.


Hvilken uddannelsesbaggrund har du?

Jeg har en bachelor i Erhvervsøkonomi (HA) fra Aalborg Universitet.


Hvor stor er arbejdsbyrden?

Her er et eksempel på læsemængden til de første tre forelæsninger i et af vores fag. Der er rigtig meget at læse, især til det her fag. Men generelt er der en stor læsemængde til forelæsningerne. Men vi har jo så heller ikke forelæsninger hver dag.

Litteraturoversigt Økonomistyring


Hvordan ser en normal uge på studiet ud?

Vi har typisk forelæsninger to-tre gange om ugen, de dage er det så ofte fire-seks timers forelæsninger.


Hvordan er forelæsningerne og eksamenerne fordelt på semestret?

Her på første semester har vi haft forelæsninger jævnt fordelt i september, oktober og november, typisk med to-tre dage med forelæsninger. Vi har sidste forelæsning her d. 29. november. Vi skal aflevere projekt d. 3. januar. Så har vi en skriftlig eksamen d. 9. januar, en mundtlig eksamen i uge 3 og projekteksamen i uge 4.


Hvad er det bedste og værste ved studiet?

Jeg synes, det bedste er specialiseringen, alle vores fag er relevante for det fagområde, jeg finder interessant, og det er nogle dygtige og inspirerende forelæsere, vi har.

Vi er et stort hold, vi er startet 99 studerende, så det meste af undervisningen er stadig forelæsninger, som I oplever på bacheloren.


Har du et godt råd til nye studerende?

Spørg, hvis I kender nogen, der læser på den kandidat, I er interesseret i. Sørg for at forhøre jer omkring, så I har de bedste forudsætninger for at vælge den rigtige kandidat.

- Nina Tøttrup Jørgensen, 2017.