Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Økonomistyring på Aalborg University Business School

Økonomistyring, cand.merc.


Kandidatuddannelsen i Økonomistyring på Aalborg University Business School (AAUBS) giver dig forståelse for, hvilken økonomisk information der er nødvendig for at styre en organisations aktiviteter, ressourcer og finansiering samt træffe de bedste beslutninger med udgangspunkt i organisationens strategi.

Gennem din uddannelse vil du udvikle kompetencer til at analysere og løse problemstillinger vedrørende virksomheders økonomiske styring i praksis. Du vil arbejde med områder som fx:

 • Værdiskabelse gennem analyse af finansiel og ikke-finansiel information
 • Kobling af strategi og ledelse gennem økonomisk indsigt

På uddannelsen vil du opleve en tæt forbindelse mellem teori og praksis gennem casematerialer, gæsteforelæsninger og virksomheds- og projektsamarbejde. De fleste studerende arbejder typisk sammen med en eller flere virksomheder i løbet af uddannelsen.

MED EN KANDIDAT I ØKONOMISTYRING KAN DU:

 • påvirke beslutningstagning og beregne de økonomiske konsekvenser af beslutninger,
 • koble strategi til beslutningstagning
 • stille kritiske spørgsmål, analysere samt skabe de nødvendige løsninger


Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Økonomistyring varer to år (fire semestre i alt).

1. semester giver dig en grundig indføring i kerneområderne inden for økonomistyring samt i forskellige undersøgelsesmetoder, teorier og videnskabsteoretiske positioner, som gør dig i stand til at analysere problemstillinger inden for økonomistyring i forbindelse med projektarbejdet.

Se valgfagskatalog for 2. semester forår 2021 (PDF).

2. semester udvider din faglige ballast inden for økonomistyring gennem indføring i centrale tilgange til omkostningsstyring, indsigt og viden om finansiel ledelse og styring i virksomheder samt forskellige perspektiver på økonomistyring i værdikæder, som også danner ramme for projektarbejdet. 

På 3. semester har du mulighed for selv at sammensætte fag. Du kan fx vælge at udarbejde et projekt (virksomhedssamarbejde) i kombination med modulet Budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring samt udarbejde en faglig funderet forskningsartikel i modulet Videnskabelige problemstillinger inden for økonomistyring.

4. semester afslutter uddannelsen med kandidatafhandlingen, som du udarbejder på egen hånd eller i en mindre gruppe. Specialet er en skriftlig afhandling, der skal vise dine evner til faglig fordybelse.

KURSER PÅ DE FIRE SEMESTRE

 • Management Control Systems
 • Managerial Accounting 1
 • Økonomistyring og videnskabelige metoder
 • Financial Management and Control
 • Managerial Accounting 2
 • Økonomistyring i værdikæder
 • Budgetlægningsdesign og incitament baseret styring
 • Videnskabelige problemstillinger inden for økonomistyring

Gennem valgfag har du mulighed for at specialisere dig yderligere:

 • Eksternt regnskab
 • Accounting Information Systems
 • Effektbaseret økonomistyring i kommuner og regioner
 • Præstationsmåling og belønningsstruktur

Læs mere om uddannelsens moduler og valgfag i studieordningen - §18 ”Uddannelsesoversigt”.

Job og karriere

Med en kandidatuddannelse i Økonomistyring har du et godt fundament for fremtidige karrieremuligheder. Kandidater i økonomistyring er vigtige for alle organisationer og virksomheder med behov for en eller anden form for økonomisk styring, og de er meget efterspurgte i både det private og offentlige. Det skyldes ikke mindst, at du gennem din uddannelse har haft mulighed for at kombinere teori og praksis og arbejde med konkrete problemstillinger i erhvervslivet. Du har derfor en attraktiv uddannelse, som kombinerer et højt fagligt niveau med evnen til analytisk tænkning, til at gå på tværs af fagområder og til at arbejde både selvstændigt og sammen med andre

Kandidater i Økonomistyring kan arbejde både som generalister, specialister og som ledere. Nyuddannede i Økonomistyring finder ofte beskæftigelse som konsulent eller business controller, og på sigt er der gode muligheder for toplederstillinger.

Du vil desuden have mulighed for at deltage i et Graduate program efter endt uddannelse. Her vil du få mulighed for at starte din karriere og udvikle dig gennem forskellige arbejdsopgaver. Der vil være fokus på, at du kommer rundt i flere funktioner i organisationen og får et bredt kendskab til de forskellige afdelinger.

Find virksomheder med graduate-programmer.  

PRAKTIK OG UDLANDSOPHOLD

På tredje semester har du mulighed for at tilbringe mindst tre måneder i praktik eller på udlandsophold. Dette kan både være hos en virksomhed, en organisation eller som udvekslingsstudent. Du har derudover mulighed for at tage et semester på et andet dansk universitet eller tage et semester på en anden uddannelse på Aalborg Universitet. Du kan også vælge at arbejde på et forskningsprojekt på universitetet. Under dit ophold skal du skrive et 15 ECTS projekt samt følge kurser online.

Læs mere om udlandsophold på: https://www.internationaloffice.aau.dk/

Læs mere om praktikmuligheder på: https://jobbank.aau.dk/da/

Kontakt

sekretær

Kathe Heuer Andersen
Tlf.: 9940 3550
E-mail: katheha@business.aau.dk

Koordinator

Daniel Harritz
Tlf.: 2835 5736
E-mail: dah@business.aau.dk