Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Økonomistyring, cand.merc.

Økonomistyring på Aalborg University Business School


Kandidatuddannelsen i Økonomistyring på Aalborg University Business School (AAUBS) giver dig forståelse for, hvilken økonomisk information der er nødvendig for at styre en organisations aktiviteter, ressourcer og finansiering samt træffe de bedste beslutninger med udgangspunkt i organisationens strategi.

Økonomisk information er nødvendig for alle organisationer med behov for en eller anden form for økonomisk styring. Kandidater i økonomistyring er meget efterspurgte i private og offentlige virksomheder og kan både arbejde som generalister og specialister i økonomistyring samt som ledere. Typiske job er som konsulent eller business controller, og på sigt er der gode muligheder for toplederstillinger.


Studiet er kendetegnet ved en tæt forbindelse mellem teori og praksis. Eksempelvis samarbejder vi med relevante virksomheder, anvender cases i undervisningen og inviterer praktikere til at holde gæsteforelæsninger.

De fleste studerende samarbejder med en eller flere virksomheder gennem uddannelsen i projekter og særdeleshed i forbindelse med udarbejdelsen af specialet.

Med en kandidat i Økonomistyring kan du:

  • påvirke beslutningstagning og beregne de økonomiske konsekvenser af beslutninger,
  • koble strategi til beslutningstagning og ledelse
  • ikke kun frembringe kritiske spørgsmål og analyser, men også lave løsninger


Indhold på uddannelsens semestre

1. semester giver dig en grundig indføring i kerneområderne inden for økonomistyring samt i forskellige undersøgelsesmetoder, teorier og videnskabsteoretiske positioner, som gør dig i stand til at analysere problemstillinger inden for økonomistyring i forbindelse med projektarbejdet.

Se valgfagskatalog for 2. semester forår 2021 (PDF)

2. semester udvider din faglige ballast inden for økonomistyring gennem indføring i centrale tilgange til omkostningsstyring, indsigt og viden om finansiel ledelse og styring i virksomheder samt forskellige perspektiver på økonomistyring i værdikæder, som også danner ramme for projektarbejdet. 

3. semester tilbyder dig at sammensætte de moduler, der passer dig bedst. Du kan fx vælge at udarbejde et projekt (virksomhedssamarbejde) i kombination med modulet Budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring samt udarbejde en faglig funderet forskningsartikel i modulet Videnskabelige problemstillinger inden for økonomistyring.

4. semester afslutter uddannelsen med kandidatafhandlingen, som du udarbejder på egen hånd eller i en mindre gruppe.

Læs mere om uddannelsens moduler og valgfag i studieordningen - §18 ”Uddannelsesoversigt”


Kontakt

sekretær

Kathe Heuer Andersen
Tlf.: 9940 3550
E-mail: katheha@business.aau.dk

Koordinator

Daniel Harritz
Tlf.: 2835 5736
E-mail: dah@business.aau.dk