Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Marketing, cand.merc.

Marketing på Aalborg University Business School


Kandidatuddannelsen i Marketing på Aalborg University Business School (AAUBS) fokuserer på grænsefladen mellem marketing og salg og giver dig en indgående og bred forståelse for, hvordan salg og marketing fungerer i organisationer. Uddannelsen fører til en cand.merc. i Erhvervsøkonomi med specialisering i marketing.

Kandidatuddannelsen giver dig den nødvendige viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde professionelt med salg og marketing. Den er struktureret og udføres i tæt samarbejde med et panel af erhvervsledere fra en bred vifte af virksomheder. Disse ledere hjælper med at sikre, at uddannelsens kurser er relevante, imødekommer aktuel forretningspraksis og er i overensstemmelse med forventningerne hos dine fremtidige arbejdsgivere.


Virksomheder efterspørger velkvalificerede kandidater i Erhvervsøkonomi, som kan løse opgaver inden for markedsrelationer. Typiske jobfunktioner er fx management trainee, som arbejder med salgsplanlægning, marketing og internationale forhold, eller markedsanalytiker, som laver markedsundersøgelser, konkurrentanalyser og identifikation af og opfølgning på internationale projekter.

Kandidatuddannelsen er kendetegnet ved en anvendelsesorienteret tilgang eksemplificeret ved casestudier og projektarbejde, relateret til konkrete problemstillinger i erhvervslivet. Uddannelsen er engelsksproget, og undervisningen foregår derfor på engelsk.

Med en kandidatgrad i Marketing er du i stand til at:

  • udvikle dyb indsigt i kunder og markeder
  • bruge denne indsigt til at rådgive en virksomhed i forhold til strategiske beslutninger
  • sikre, at virksomheder udfører salgs- og marketingaktiviteter effektivt og effektivt


Læs den fulde uddannelsesbeskrivelse i aau's engelske studieguide

Krav om engelsk på B-niveau

På alle engelsksprogede uddannelser på Aalborg Universitet er der krav om bestået engelsk på minimum B-niveau med et gennemsnit på 3,0 eller A-niveau med minimum 2,0 karaktergennemsnit uden oprunding.

Du beviser dit engelskniveau ved at uploade eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse, når du søger om optagelse i Ansøgningsportalen.

LÆS MERE OM VORES ENGELSKKRAV