Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

International Business, cand.merc.

International Business på Aalborg University Business School


Kandidatuddannelsen i International Business på Aalborg University Business School (AAUBS) klæder dig på til en karriere inden for international virksomhedsledelse. Uddannelsen fører til en cand.merc. i Erhvervsøkonomi med specialisering i International Business.

Uddannelsen fokuserer på internationalisering af virksomheder, herunder udfordringer ved udviklingen af en ​​international forretningsstrategi og styring af internationale forretningsaktiviteter og -funktioner.

Typiske jobs er inden for salg, indkøb, eksport, marketing og management consulting. Du vil normalt starte som fx projektleder eller projektmedarbejder for senere at avancere til leder/ansvarlig medarbejder.

Kandidatuddannelsen er kendetegnet ved et tæt samspil mellem teori og praksis og en anvendelsesorienteret tilgang eksemplificeret ved casestudier og projektarbejde, relateret til konkrete problemstillinger i virksomheder. Uddannelsen er engelsksproget, og undervisningen foregår derfor på engelsk.

En kandidatgrad i International Business giver dig:

  • en dyb og bred, tværfaglig forståelse for internationale forretningsspørgsmål, herunder kompleksiteterne i internationale forretningsorganisationer og ledelse samt de økonomiske, politiske, sociale og kulturelle aspekter ved international virksomhedsledelse
  • de nødvendige færdigheder til at analysere og vurdere en virksomheds muligheder på det globale marked
  • kompetencer til at udvikle strategier, planer og handlinger ud fra den pågældende virksomheds globale muligheder og sikre, at virksomheden udfører sine aktiviteter effektivt


Læs den fulde uddannelsesbeskrivelse i AAU’s engelske studieguide

Krav om engelsk på B-niveau

På alle engelsksprogede uddannelser på Aalborg Universitet er der krav om bestået engelsk på minimum B-niveau med et gennemsnit på 3,0 eller A-niveau med minimum 2,0 karaktergennemsnit uden oprunding.

Du beviser dit engelskniveau ved at uploade eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse, når du søger om optagelse i Ansøgningsportalen.

LÆS MERE OM VORES ENGELSKKRAV