AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

International Business, cand.merc.

Den globale økonomis udvikling og den stigende internationale konkurrence skaber konstante muligheder og udfordringer for små, mellemstore og store internationale virksomheder. Dette kan eksempelvis være udvidelser til nye markeder, indgåelser af strategiske alliancer og investeringer i udlandet. En stigende grad af kompleksitet på verdensmarkedet kræver at nye kandidater har et metodisk og teoretisk værktøjssæt der kan gøre en forskel for organisationer der indgår i det internationale økosystem.

Her er der behov for medarbejdere med den baggrund, som cand.merc. i International Business kan give.

Eksempler på jobfunktioner som nyligt færdiguddannet er: salg, indkøb, eksport, marketing og management consulting. Det er normalt at starte som en entry-level position (eks. projektleder, projektmedarbejder) inden for de nævnte jobfunktioner for senere at avancere til leder/ansvarlig medarbejder.

Kursusundervisningen på uddannelsen foregår på engelsk. Det samme gør sig gældende for projektskrivnin­gen samt cases. Ca. halvdelen af de studerende er udenlandske, hvilket bidrager til at skabe en international atmosfære.

På 1. og 2. semester skal den studerende tilegne sig et grundigt teoretisk og metodisk fundament inden for international virksomhedsøkonomi og -ledelse. Denne undervisning bliver koblet med projektarbejde samt arbejde med konkrete business cases som de studerende skal løse indenfor relevante områder. De centrale fagområder omfatter virksomheden, teorier om og ledelse af virksomhedens internationalisering og internationale aktiviteter samt den internationale kontekst, som virksomheden indgår i, herunder:

 • Økonomiens og konkurrencens globalisering
 • Virksomheders internationalisering
 • Kultur og interkulturel ledelse
 • Virksomheders funktioner i et internationalt perspektiv
 • Internationale forretningsmodeller og strategi

På 1. og 2. semester vil der være en kombination af skriftlige og mundtlige prøver. Mundtlige eksaminer vil være baseret på et skriftligt produkt udarbejdet af de studerende, som enten kan være et mindre case-baseret projekt eller et semesterprojekt efter udvalgte emner.

På 3. semester vælger de studerende ofte være i projektpraktik i udlandet eller vælge at studere ved et udenlandsk universitet. Det er også muligt at fortsætte studierne ved Aalborg Universitet med en speciel tilrettelagt studieplan for semestret.

På 4. semester udarbejder studerende et speciale, også kaldet en kandidatafhandling, og viser derigennem evnen til at behandle omfattende og komplekse teoretiske/praktiske eller rent teoretiske problemstillinger.

På International Business lægges der vægt på at der skal være en tæt integration mellem teori og praksis, og de studerende kan derfor forvente at de i løbet af uddannelsen vil tilegne sig et stærkt metodisk og teoretisk fundament der kan hjælpe med konkrete problemstillinger i virksomheder.

Eksempler på studerendes projekter:

 • (General Electric) How can an enduring firm learn corporate entrepreneurship? The case of General Electric
 • (Maersk) A Study of the Brand Strategy and Brand Management at Maersk
 • (DHL) An Investigation and Evaluation of Marketing Practices at DHL
 • (Google) Digital marketing strategy framework for internationalizing with the help of the Internet in the environment of Czech SMEs: case of Google
 • (Amazon) An exploration of value creation from Big Data: The Amazon case study
 • (Tesla Motors) The Impact of Innovation on Legislation within the Electric Vehicle Industry. A case study of Tesla Motors, Inc.
 • (Siemens Wind Power) Supplier Management at Siemens Wind Power
 • (Novo Nordisk & Coloplast) Successfully navigating Indonesia’s healthcare industry: Cases of Novo Nordisk and Coloplast
 • (H&M) A Case Study of H&M- The Influence of Self-Image Congruity on Brand Loyalty
 • (Haier Group) Internationalization Perspective on Value Creation and Co-creation of MNCs: Case Study of Haier Group
 • (Benq-Siemens) Cross-cultural Management in International Merger and Acquisitions: The Case of Benq-Siemens
 • (Alibaba) Demand- vs. supply-driven innovation: a case study of Alipay credit renting platform
 • (Geely) Case study of Geely’s acquisition of Volvo in terms of innovation

 


Læs den fulde uddannelsesbeskrivelse i AAU's engelske studieguide

Krav om engelsk på B-niveau

På alle engelsksprogede uddannelser på Aalborg Universitet er der krav om bestået engelsk på minimum B-niveau med et gennemsnit på 3,0 eller A-niveau med minimum 2,0 karaktergennemsnit uden oprunding.

Du beviser dit engelskniveau ved at uploade eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse, når du søger om optagelse i Ansøgningsportalen.

LÆS MERE OM VORES ENGELSKKRAV