AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Innovation Management, cand.merc.

Det 2-årige uddannelsesforløb finder sted i Beijing, Kina, hvor en sammensætning af kinesiske og danske studerende vil modtage undervisning og vejledning fra såvel danske som kinesiske topforskere. Undervisningen foregår på engelsk.

Innovation Management giver dig viden og kompetencer inden for innovation på samfunds- og virksomhedsniveau. Som kandidat vil du bl.a. være i stand til at planlægge og udføre udviklingsprojekter i både private og offentlige organisationer.

Uddannelsen organiseres under Sino-Danish Center for Education and Research og foregår ved UCAS i Beijing, Kina.

Som færdig kandidat vil du modtage både et dansk eksamensbevis fra Aalborg Universitet samt et kinesisk eksamensbevis (Double Master’s Degree). Du får dermed optimale forudsætninger for at forfølge en international karriere, hvor Kina er en stadig vigtigere aktør.

Studieforløbet består af omhyggeligt skræddersyede moduler, der omfatter forskningsområder inden for innovation management, planlægning, innovationssystemer, kreativitet, organisation, metode, læring, globalisering, forretningsmodeller. Desuden vil der være projektarbejde og det afsluttende speciale. Undervisningen er baseret på problembaseret læring, dvs. de studerende lærer at identificere, behandle og løse problemer.

1. semester (som fremført af program)

 • Contemporary Theory of Innovation and Innovation Management (5 ECTS)
 • Organizations and Management of Innovation (7.5 ECTS)
 • Methology (7.5 ECTS)
 • Semester Project (10 ECTS)

2. semester (som fremført af program)

 • The Innovation Value Chain (7.5 ECTS)
 • Innovation Systems and Government-Business Relations (5 ECTS)
 • Globalization and Innovation (5 ECTS)
 • Business Models and Strategic Planning (5 ECTS)
 • Semester Project (7.5 ECTS)

3. semester

 • Praktik i virksomhed, institution eller organisation. Der laves et skriftligt projekt i den forbindelse. Praktikken kan finde sted i Kina, Danmark eller et tredje land (30 ECTS)

4. semester

 • Speciale (30 ECTS)

De to første semestre giver en forståelse af innovation og relaterede discipliner i en bred sammenhæng, både på makro- og mikroniveau. Tredje semester giver mulighed for, at den studerende tager et praktikophold i en international koncern, hvor den opnåede viden kan anvendes. Dette er den perfekte ramme for at omsætte teoretisk viden til konkrete handlinger. Fjerde semester omfatter specialet, og kan også indebære samarbejde med en virksomhed.

Under hele uddannelsen vil de studerende får professionel vejledning fra forskere og praktikere fra erhvervslivet med henblik på at generere viden på højest mulige niveau - både i forhold til erhvervslivet og den akademiske verden.

Kriterier for Innovation Management, cand.merc. (Beijing):

Ansøgere sorteres efter en holistisk vurdering af 3 faktorer:

1. Deres relevante bacheloruddannelse, og karakterer herpå.
2. Deres CV (som demonstrerer studieegnethed, særligt ved dette studium i udlandet).
3. Et motivationsbrev, hvor de studerende beskriver deres motivation for at søge ind på uddannelsen.

 

Admission procedure

Besides following the general guidelines provided for application, please append:

1. A 1-page motivational letter (in English)
2. CV (max 2 pages) (in English)
3. Grade Transcripts (in English)

Addittionally:

EU/NON-EU students: Please follow the guidelines provided by the International Office at Aalborg University. You can send your application to through STADS-DANS. Please follow the guidelines of the Study Service.

EU and NON-EU students may be required to pay tuition fees.
Please check the Sino-Danish Center FAQ website for futher information and get in contact with the them if your tuition questions are not answered on the website.

Danish citizens: If you have a Bachelor of Science in Economics and Business Administration (HA - alle kombinationer), you are qualified to apply for admission. You can send your application to through STADS-DANS. Please follow the guidelines of the Study Service.

The motivational letter

In the motivational letter, it should be stated why you wish to join this programme in particular, your qualifications and relevant working- and/or study experience that makes you a qualified candidate for this programme.

Students with a Danish degree other than Economics and Business Administration (HA - alle kombinationer), please see below in Supplering (Danish).

EU and NON-EU students may be required to pay tuition fee

Please check the Sino-Danish Center FAQ website for futher information. You may contact The Sino-Danish Center if your questions concerning tuition fee are not answered on their website.

 

SUPPLERING (DANISH)

Supplering for studerende med en anden bachelorbaggrund end B.Sc. in Economics and Business Administration / HA (alle kombinationer)

Hvis du ikke har en bachelorgrad i Economics and Business Administration / HA - Erhvervsøkonomi (alle kombinationer), skal du muligvis supplere ekstra kurser i forbindelse med optagelse på uddannelsen. Hertil skal studienævnet vurdere dine kvalifikationer for at kunne blive optaget.

En sådan vurdering vil give dig svar på om du skal supplere din uddannelse med andre fag, for at den ækvivalerer et kvalifikationsniveau tilsvarende en Bachelor i Erhvervsøkonomi - HA (alle linier og kombinationer) (På engelsk: B.Sc. in Economics & Business Administration).

En ansøgning om vurdering af faglige kvalifikationer udformes som et brev. Dit hidtidige uddannelsesforløb skal dokumenteres i ansøgningen, og der skal vedlægges en beskrivelse af uddannelsen, i form af studieordning og kursusbeskrivelser. Herudover skal du vedhæfte dit CV og en udskrift af alle karakterer. Det skal i dokumentationen tydeligt fremgå, hvilke fag der er blevet fulgt, samt en beskrivelse af disse fag fra uddannelsesinstitutionen. I ansøgningen skal du desuden gøre opmærksom på at du søger optagelse på M.Sc. in Innovation Management (Kina).

Filerne skal vedhæftes således, i 4 filer:

1. Ansøgning om vurdering af kvalifikationer (Brev)
2. Relevant uddannelsesdokumentation, evt. studieordning, fagbeskrivelser, liste over eksamener og kurser, som forventes at blive gennemført som led i bacheloruddannelse.
3. Karakterer for de beståede eksamener
4. CV

Ansøgningen skal sendes til Studienævnet for erhvervsøkonomi, att. Studienævnssekretær Gitte Nielsen på eoe_studienaevn@business.aau.dk, med kopi til Professor Olav Jull Sørensen på ojs@business.aau.dk og Adjunkt Jimmi Normann Kristiansen på jimmi@business.aau.dk

Forvent en behandlingstid på ca. 1 måned for vurderingerne - send derfor gerne ansøgningen i god tid inden ansøgningsfristen.

Som svar på meritansøgningen vil du få besked på om du skal supplere, og i så fald hvilke fag du skal supplere din uddannelse med for at kunne søge om optagelse på M.Sc. in Innovation Management.

Al supplering skal være gennemført inden studiestart.

En ansøgning om svar på suppleringskrav er ikke en ansøgning om en studieplads eller en tildeling af en studieplads. Denne vurdering giver alene svar på, hvilke forudsætninger man skal opfylde, før man er kvalificeret til at søge optagelse. Ansøgning om optagelse sker via de fastsatte procedurer som gælder alle ansøgere.


LÆS DEN FULDE UDDANNELSESBESKRIVELSE I AAU'S ENGELSKE STUDIEGUIDE

Krav om engelsk på B-niveau

På alle engelsksprogede uddannelser på Aalborg Universitet er der krav om bestået engelsk på minimum B-niveau med et gennemsnit på 3,0 eller A-niveau med minimum 2,0 karaktergennemsnit uden oprunding.

Du beviser dit engelskniveau ved at uploade eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse, når du søger om optagelse i Ansøgningsportalen.

LÆS MERE OM VORES ENGELSKKRAV