Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Finance på Aalborg University Business School

Finance, cand.merc.


Kandidatuddannelsen i Finansiering på Aalborg University Business School (AAUBS) giver dig en grundlæggende forståelse for, hvordan de finansielle markeder generelt fungerer, samt hvordan virksomheder finansierer deres drift og investeringer. Uddannelsen fører til en cand.merc. i Erhvervsøkonomi med specialisering i finansiering. 

Uddannelsen forbereder dig på hverdagen i mange virksomheder, finansielle institutioner og offentlige instanser. At arbejde med finansieringsrelaterede opgaver indebærer ofte, at man skal tage vigtige beslutninger om eksempelvis finansiering af drift og investeringer, værdiansættelse og opkøb af virksomheder, investering i værdipapirer eller risikostyring. Med en cand.merc. i finansiering er du med din specialviden klædt på til som ansat eller konsulent at yde rådgivning om finansielle beslutninger. Typiske jobfunktioner vil være inden for finansiel rådgivning i økonomi- eller finansafdelinger i større virksomheder,  banker og andre finansielle virksomheder.

Kandidatuddannelsen i Finansiering er kendetegnet ved en anvendelsesorienteret tilgang til de finansielle problemstillinger eksemplificeret ved casestudier, praktiske problemstillinger og projektarbejde. Uddannelsen lægger vægt på et en udstrakt grad af samarbejde med praksis både i forbindelse med de studerendes projekter og i forbindelse med inddragelse af erhvervsfolk, gæsteforelæsere og lignende.

Uddannelsen er engelsksproget, og undervisningen foregår derfor på engelsk.

Med en kandidatgrad i Finansiering får du:

  • dyb indsigt i og en grundlæggende forståelse for finansielle markeders funktion samt virksomheders finansiering
  • viden og konkrete kvantitative redskaber til at kunne indgå i opgaver omkring værdiansættelse af virksomheder og typiske værdipapirer såsom aktier, obligationer, swaps og futures, hvilket er værdifulde kompetencer for porteføljeforvaltere, rådgivere, og konsulenter
  • viden om den helt afgørende styring er de risici, der er forbundet med eksempelvis international handel med varer i fremmed valuta eller handel med værdipapirer.


Læs den fulde uddannelsesbeskrivelse i AAU's engelske studieguide

Krav om engelsk på B-niveau

På alle engelsksprogede uddannelser på Aalborg Universitet er der krav om bestået engelsk på minimum B-niveau med et gennemsnit på 3,0 eller A-niveau med minimum 2,0 karaktergennemsnit uden oprunding.

Du beviser dit engelskniveau ved at uploade eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse, når du søger om optagelse i Ansøgningsportalen.

LÆS MERE OM VORES ENGELSKKRAV