Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Job & karriere

En HA-uddannelse giver dig erhvervskompetencer. Gennem de 3 år, som uddannelsen varer, udvikles dine evner til at analysere, til at arbejde systematisk - både selvstændigt og i grupper - og til at tænke tværfagligt og sætte erhvervsøkonomiske problemstillinger ind i en større sammenhæng. Du kan derfor vælge at søge job, når du er færdig med studiet.

HA'ere bliver sædvanligvis ansat i private virksomheder inden for handel, industri eller service. Det har også vist sig, at en del får job i den offentlige sektor, banker og forsikringsselskaber. En HA'er vil bl.a. kunne udføre analyser af forskellig art, varetage organisatoriske opgaver, budgetlægning og budgetopfølgning, udarbejde regnskaber, markedsanalyser og -strategier samt løse salgs- og markedsføringsopgaver.

Mens HA sætter den brede erhvervsøkonomiske viden i fokus, skal du på cand.merc.-studiet opnå specialviden inden for det erhvervsøkonomiske felt. En cand.merc.-uddannelse giver mulighed for en række jobs inden for både den private og offentlige sektor - som specialist, stabsmedarbejder, konsulent eller leder inden for fx planlægning, ledelse, salg, PR og markedsføring, organisation eller økonomi. Et lederjob opnås normalt først efter nogle års praktisk erfaring. En del cand.merc.'ere starter egen virksomhed.

Da cand.merc.-uddannelserne retter sig mod forskellige ansættelsesområder, er der ikke nogen entydig jobprofil. Generelt regnes cand.merc.'ere for at være meget fleksible medarbejdere, fordi de er i besiddelse af en kombination af et højt fagligt niveau med evne til analytisk tænkning, til at gå på tværs af fagområder og til at arbejde både selvstændigt og sammen med andre. Gennem projektarbejdet får man mulighed for at få konkrete erfaringer med relevante problemstillinger og et godt indblik i erhvervslivets forhold.

Se Dimittendundersøgelserne for Erhvervsøkonomi.

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

  • Ansøgning og cv
  • Praktik- og studiejobsøgning
  • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
  • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
  • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her