Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Fagligt indhold

På den 2-årige kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi kan du vælge en af følgende specialiseringer:

Cand.merc.-uddannelserne er opbygget på samme måde. Det første år (1.-2. semester) vil der være en række fag rettet specifikt mod den enkelte cand.merc.-uddannelses faglige profil. Der vil desuden være metodologiske fag, der er nødvendige for at arbejde med de uddannelsesspecifikke fag.

3. semester består af et valgfrit modul, hvor du kan sammensætte fag inden for cand.merc.-uddannelsens faglige område. Ofte vælger de studerende i den forbindelse et studieophold ved et udenlandsk universitet. Du har også mulighed for at tage et praktikophold ved en virksomhed i udlandet eller Danmark, lave et projekt i samarbejde med en dansk virksomhed eller institution, studere på en anden dansk uddannelsesinstitution, skrive et tværfagligt projekt på Aalborg Universitet eller følge relevante kurser fra andre studieretninger på Aalborg Universitet.

Du kan gennemføre op til ét år af de to år på cand.merc.-uddannelsen som studie- eller praktikophold i udlandet. Aalborg Universitet har samarbejdsaftaler med flere udenlandske universiteter og er behjælpelig med etablering af kontakt og praktiske råd fx vedrørende stipendiemuligheder og bolig.

Specialet, som du skal udarbejde på cand.merc.-uddannelsens 4. semester, er en skriftlig afhandling, der skal vise dine evner til faglig fordybelse. Emnet for specialet skal godkendes af studienævnet, og der fastsættes en frist for aflevering af specialet.

Læs projekter skrevet af erhvervsøkonomistuderende i Projektbiblioteket:

Se studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde