AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi-jura, kandidat

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi-jura indeholder en obligatorisk fordeling mellem juridiske og økonomiske fag, hvor den juridiske del vægter en lille smule tungere end den økonomiske.

1. semester af kandidatuddannelsen fortsættes undervisningen inden for skatteret med dansk og international selskabsskatteret. Der vil desuden være undervisning i strategisk styring og finansieringsteori.

2. og 3. semester vælger du økonomiske og juridiske valgfag med samlet 60 ETCS indenfor et omfattende udbud af valgfag. Du får dermed mulighed for at skabe dig egen profil, eksempelvis indenfor uddannelsens 3 satsningslinjer: Skatteret, fast ejendom eller HR- og personalejura. Du kan også specialisere dig indenfor internationalt relevante fag, eller indenfor fag der er målrettet Færøerne og Grønland.

Der er mulighed for studie- og praktikophold på kandidatuddannelsen. Studieopholdet er normalt mest oplagt på 2., 3. eller 4. semester.

Kandidatuddannelsen afsluttes på 4. semester med et speciale i jura, hvor du gennem et helt semester skal arbejde med et selvvalgt juridisk emne og på den måde demonstrere, at du har opnået de ønskede erhvervsjuridiske kompetencer.

Ved valget af emne for kandidatspecialet kan du igen målrette dine kompetencer til den ønskede jobfunktion.

Eksempler på specialer:

  • Handelshindringer for varernes frie bevægelighed
  • Moderselskabets ret til at lede datterselskabet
  • Ophavsret til varemærker og domæne navne
  • Persondatarettens internationale virkning
  • Tilsidesættelse af konkurrenceklausuler
  • Tidsbegrænsede lejeaftaler
  • Finansiel rådgivning - i lyset af EU’s MiFID-regler
  • Danske regler for pensionsbeskatning og deres overensstemmelse med EU-retten
  • Sambeskatning

Læs projekter skrevet af erhvervsjurastuderende i Projektbiblioteket.

Se studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi-jura.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde