Forskning
Samarbejde

Environmental Science, cand.tech.

Job & karriere

Job & karriere


Som færdiguddannet cand.scient. i Environmental Science (Miljøvidenskab) har du stor viden inden for en række aspekter af miljøvidenskab:

 • Natur og miljøforvaltning
 • Økosystem funktioner og services
 • Jordmiljø
 • Forurening og remediering af økosystemer
 • Miljøstyring

Din viden inden for miljøvidenskab baseres på teori, praktisk erfaring og den seneste internationale forskning inden for området. Du er herved i stand til at identificere, analysere og arbejde med problemstillinger inden for miljøvidenskab på baggrund af relevant teori, metoder og værktøjer.

Du har desuden kompetencer til at forske i fremtidige metoder, løsninger og værktøjer, som kan sikre en mere bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer.

Efterspørgslen efter beslutningstagere inden for miljø og klima er stor, og der er gode job- og karrieremuligheder som cand.tech. i Environmental Science.

Du kan bl.a. komme til at arbejde med miljøtekniske problemstillinger som iltsvind og forurenede grunde, men du vil også kunne komme til at arbejde med miljøledelse og miljøplanlægning.

Du kan i det private erhvervsliv få ansættelse i fx rådgivende ingeniørfirmaer eller produktionsvirksomheder, hvor du gør produktionen renere eller bedre. I den offentlige sektor kan du få ansættelse i ministerier, forskningsinstitutioner, regioner og kommuner og dermed være med til at præge fremtidens beslutninger ang. miljø.

Du kan arbejde med fx:

 • Offentlig forvaltning - fx i miljøafdelinger i kommuner og regioner samt i ministerier
 • Offentlig service - fx i vand- og spildevandsselskaber
 • Rådgivning som del af rådgivende ingeniørfirmaer eller som selvstændig konsulent
 • Forskning og undervisning hos fx universiteter og ingeniørhøjskoler
 • Administration af udlejningstilladelser
 • Oversyn og drift af rensningsanlæg
 • Kontakt med lokale entreprenører fx vedrørende anlæggelse af nyt sedimentationsbassin
 • Omlæggelse til genanvendelse af vand ressourcer

Du kan arbejde som fx:

 • Vandløbsmedarbejder i privat rådgivende virksomhed, hvor dine arbejdsopgaver kan inkludere regulativrevision, bearbejdning og levering af vandløbsdata, diverse konsekvensanalyser, miljøvurdering i forhold til vandløbene, klimaprojekter i det åbne land, udlejningstilladelser, vandløbsadministration, vandløbsregulering- og restaurering og projektledelse
 • Tilsynsmedarbejder i en kommune, hvor dine opgaver kan inkludere dialog med borgere og lodsejere omkring vandløbsvedligehold, tilsyn med vandløb, sagsbehandling efter vandløbsloven og kontakt med og styring af entreprenører
 • Projektmedarbejder i en kommune, hvor dine arbejdsopgaver kan inkludere projektledelse af LIFE-projekt(er) og naturprojekter i samarbejde med private lodsejere og andre myndigheder og sagsbehandling vedrørende beskyttet natur og Natura 2000


læs om optagelse og adgangskrav

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her