Forskning
Samarbejde

Environmental Science, cand.tech.

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Under dine studier skal du udarbejde projekter baseret på virkelige problemer, og du har mulighed for at samarbejde med virksomheder uden for universitetet

På cand.tech.-uddannelsen i Environmental Science (Miljøvidenskab) lærer du at forstå og løse komplekse miljø- og klimaudfordringer på både lokalt og globalt plan. Du arbejder i krydsfeltet mellem biologi, miljø og teknologi, hvor biologi, kemi og ingeniørvidenskab kombineres med miljøplanlægning og forvaltning.

Uddannelsen klæder dig på til at arbejde anvendelsesorienteret med din biologiske viden, og du bliver i stand til at analysere og konsekvensvurdere miljø- og klimaproblemer og til at træffe ansvarlige beslutninger på baggrund af dine analyser

Du lærer om fx:

 • Menneskeskabte miljøpåvirkninger
 • Klimapåvirkning af biologiske systemer
 • Jordmiljø
 • Geostatistik
 • Eksperimentel hydrologi
 • Økosystemanalyse
 • Bevaringsbiologi
 • Forurening i marine områder

I løbet af uddannelsen bliver du bekendt med teori og grundlæggende problemstillinger, og du kommer til at arbejde med den seneste internationale forskning inden for miljøvidenskab. Du har mulighed for at fordybe dig i emner, som du finder specielt interessante, eksperimentere og se tingene i et nyt perspektiv.

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem kurser, laboratorie- og feltarbejde og indeholder meget projektarbejde. Du får mulighed for at samarbejde med virksomheder og forskningsmiljøerne gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe arbejder med aktuelle og virkelige udfordringer inden for miljøvidenskab.

På 1. og 2. semester bruger du halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på gruppebaseret projektarbejde. Alle projekterne tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag.

På 3. semester er der mulighed for fx at begynde dit speciale, et studieophold på et udenlandsk universitet eller virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Specialet færdiggøres på 4. semester.

1. SEMESTER

På kandidatuddannelsens 1. semester introduceres du til habitatanalyser, klimapåvirkninger af økosystemer, økosystem-modellering og miljøforvaltning, og du får de redskabsfag, som er nødvendige for at arbejde med miljø og klima. Du kommer til at arbejde med klimapåvirkninger af økosystemer, lave en habitatanalyse og forstå hvordan denne kan indgå i miljøplanlægning.

Du kommer også til at benytte avancerede computermodeller til at beregne og forstå effekten af miljø- og klimapåvirkninger.

I projektarbejdet, som omhandler menneskeskabte miljøpåvirkninger kan du fx beskæftige dig med naturgenopretning, økosystemanalyse og forvaltning.

PROJEKT

 • Human Impact on the Environment (15 ECTS)

KURSER

 • Global Change Biology (5 ECTS)
 • Environmental Soil Science and Geostatistics (5 ECTS)
 • Experimental Hydrology (5 ECTS)

2. SEMESTER

På 2. semester bygger du videre på de aspekter af miljøvidenskab, som du blev introduceret til på 1. semester.

Du arbejder med et projekt inden for økosystemanalyse, hvor du får værktøjer til at analysere miljøpåvirkning og evaluere hvilken betydning miljøpåvirkning har for omgivelserne – både lokalt og globalt. Du har desuden mulighed for at vælge fag, så du kan skabe din egen faglige profil som færdiguddannet kandidat.

PROJEKT

 • Ecosystem Analysis (15 ECTS)

KURSER

 • Conservation Biology (5 ECTS)
 • Marine Pollution (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS): Hydrodynamics and Time Series Analysis of Environmental Flows/ Fundamental Wastewater Treatment/ Danish Biotopes

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Undersøgelse af miljøpåvirkning fra fabriksudledning
 • Klimapotentiale ved at konstruere våde enge
 • Tilstandsvurdering og optimering af vådområder
 • Oprensningsmuligheder af forurenede grunde

3. SEMESTER

På denne uddannelse vil du normalt skrive et langt, eksperimentelt speciale, som strækker sig over både 3. og 4. semester.

4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Eksperimentelle specialer påbegyndes normalt allerede på 3. semester. Specialet er større, end de projekter du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for områder, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere og udnytte al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Projektgrupperne er små (normalt 1, højest 3 personer), hvilket minder om andre arbejdssituationer.

Kandidatspecialet kan have karakter af udviklingsarbejde, videreudvikling eller være egentlig forskning.

På 3. og 4. semester er der ingen forelæsninger, så her er der god tid til at gå i dybden med et emne, som interesserer dig. Ofte vil afgangsprojekterne knyttes til igangværende forskning på universitetet og/eller foregå i samarbejde med eksterne partnere.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeemner

 • Frigivelse af klimagasser fra Lille Vildmose
 • Ammoniakudledning fra Svinefarme
 • Lattergasudvikling fra jord og planter induceret af ultraviolet lys
 • Vådområder i vandløb
 • Fytoremidiering af giftgrunde

LÆS MERE OM DINE muligheder for virksomheds- og udlandsophold

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde