Forskning
Samarbejde

Environmental Science, cand.tech.

Environmental Science

Environmental Science

Er du interesseret i at være med til at beskytte og forvalte vores natur og miljø, og vil du være med til at finde nye metoder, som gør det muligt at udnytte jordens ressourcer mere bæredygtigt? På kandidatuddannelsen i Environmental Science (Miljøvidenskab) opnår du de værktøjer, der skal bruges til at forstå og løse komplekse miljø- og klimaudfordringer på både lokalt og globalt plan, så du kan være med til at finde løsninger på de problemer, der skabes af de globale klimaændringer.

Fagligt indhold på uddannelsen

De fleste miljø- og klimaproblemer er komplekse, og der kræves ofte en stor tværfaglig viden for at kunne beskrive og løse dem. Kandidatuddannelsen i Environmental Science (Miljøvidenskab) er tværfaglig og kombinerer miljøplanlægning og forvaltning med kemi, miljø, teknologi, fysik, biologi og ingeniørvidenskab.

Environmental Science er en 2-årig kandidatuddannelse, der læses i Aalborg. Uddannelsen klæder dig på til at arbejde anvendelsesorienteret med din biologiske og miljømæssige viden. Du bliver i stand til at analysere og konsekvensvurdere miljø- og klimaproblemer samtidig med, at du bliver i stand til at træffe ansvarlige beslutninger på baggrund af dine analyser og får praktisk anvendelige færdigheder.

I løbet af uddannelsen sættes der fokus på grundlæggende problemstillinger inden for miljøvidenskab samt moderne forskning og teknologi. Du fordyber dig i emner, du finder spændende, og du eksperimenterer og trænes i at se tingene i et større perspektiv.

Du får muligheder for kontakt til erhvervslivet og den offentlige virksomheder gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe arbejder med aktuelle udfordringer inden for miljøvidenskab. Alle projekterne tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt, systematisk og innovativt.

hVERDAGEN SOM STUDERENDE PÅ MILJØVIDENSKAB


Læs mere om det faglige indhold på uddannelsen her 

Du kommer til at færdes i et internationalt forskningsmiljø, hvor undervisningen og litteraturen er på engelsk.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Ved gruppebaseret projektarbejde kan flere drage nytte af den enkeltes kompetencer, og på den måde står I alle stærkere

På basis af teori, praktisk erfaring og den seneste internationale forskning inden for området har du som færdiguddannet cand.tech. i Environmental Science stor viden om de mange aspekter af miljøvidenskaben.

Find Kemi og BIOVIDENSKAB PÅ SOCIALE MEDIER

Efterspørgslen efter beslutningstagere inden for miljø og klima er stor, og der er gode job- og karrieremuligheder som cand.tech. i Environmental Science.

Du kan arbejde med fx:

  • Offentlig forvaltning - fx i miljøafdelinger i kommuner og regioner samt i ministerier
  • Offentlig service - fx i vand- og spildevandsselskaber
  • Rådgivning som del af rådgivende ingeniørfirmaer eller som selvstændig konsulent
  • Forskning og undervisning hos fx universiteter og ingeniørhøjskoler
  • Forskning gennem et ph.d.-studie

SØG OPTAGELSE PÅ ENVIRONMENTAL SCIENCE


Mikkel læser Environmental Science og deltager i Det Grønne Rejsehold


Studieliv på aalborg universitet

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for den unikke undervisningsform - Problembaseret Læring (PBL). Kort fortalt går det ud på, at du kommer til at arbejde i grupper sammen med dine studiekammerater, hvor du identificerer, analyserer, formulerer og løser problemstillinger fra det virkelige liv. Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende, da du i høj grad selv har mulighed for at definere de problemstillinger, du arbejder med, du udvikler dine evner inden for teamwork, og du bliver klædt godt på til det arbejdsmarked, der venter dig efter endt studie. 

”Aalborg-modellen fungerer rigtig godt for mig, fordi man for lov til at arbejde med reelle problemstillinger i tæt samarbejde med andre nysgerrige studerende og kompetente forskere. Der er fart på, og diskussionerne når typisk nye højder”

                                           CARINA RABJERG PEDERSEN, STUDERENDE

GRUPPEARBEJDE

På Aalborg Universitet kommer du i høj grad til at arbejde i grupper med dine studiekammerater. Det betyder, at du gennem samarbejde og arbejdsdeling, får mulighed for at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene, og at du altid har andre at sparre og drøfte faglige udfordringer med. Desuden betyder gruppearbejdet, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og får en stor omgangskreds på dit studie.

Læs mere om gruppearbejde på Aalborg Universitet

Hvad siger de studerende om uddannelsen?​

STUDIEBYEN AALBORG

Aalborg er Danmarks fjerde største by, og hver 5. indbygger er studerende - Det er derfor en by med mange andre unge mennesker og tilbud, der er målrettet dig som studerende. Når du skal starte på studie i Aalborg, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for nye studerende, der vil flytte til byen, og det er muligt at finde lækre studieboliger centralt placeret, der er til at betale på en SU.

Studerende i Aalborg? Alt du har brug for at vide

TÆT SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet, hvilket betyder, at du allerede som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at gøre dig praktiske erfaringer med det teori, du lærer på universitetet.

FORSKENDE OG ENGAGEREDE UNDERVISERE

På Aalborg Universitet har vi forskningsbaseret undervisning, hvilket kort fortalt betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun bøger, men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste state-of-the-art teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

Brochure

Se brochuren for KANDIDATUDDANNELSEN i miljøvidenskab

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Feltarbejde - effekter af klimaforandringer
  • Laboratorieforsøg - Miljø og bæredygtighed
  • Ingeniørvidenskab kombineret med naturvidenskab og forvaltning

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for