AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Environmental Science, cand.tech.

Environmental Science, cand. tech.

Environmental Science, cand. tech.

Er du interesseret i at være med til at beskytte og forvalte vores natur og miljø, og vil du være med til at finde nye metoder, som gør det muligt at udnytte jordens ressourcer mere bæredygtigt? På kandidatuddannelsen i Environmental Science (Miljøvidenskab) opnår du de værktøjer, der skal bruges til at forstå og løse komplekse miljø- og klimaudfordringer på både lokalt og globalt plan, så du kan være med til at finde løsninger på de problemer, der skabes af de globale klimaændringer.

 

Du lærer at forholde dig kritisk til forskellige løsninger og at have fokus på hele tiden at optimere

De fleste miljø- og klimaproblemer er komplekse, og der kræves ofte en stor tværfaglig viden for at kunne beskrive og løse dem. Kandidatuddannelsen i Environmental Science (Miljøvidenskab) er tværfaglig og kombinerer miljøplanlægning og forvaltning med kemi, miljø, teknologi, fysik, biologi og ingeniørvidenskab.

Environmental Science er en 2-årig kandidatuddannelse, der læses i Aalborg. Uddannelsen klæder dig på til at arbejde anvendelsesorienteret med din biologiske og miljømæssige viden. Du bliver i stand til at analysere og konsekvensvurdere miljø- og klimaproblemer samtidig med, at du bliver i stand til at træffe ansvarlige beslutninger på baggrund af dine analyser og får praktisk anvendelige færdigheder.

I løbet af uddannelsen sættes der fokus på grundlæggende problemstillinger inden for miljøvidenskab samt moderne forskning og teknologi. Du fordyber dig i emner, du finder spændende, og du eksperimenterer og trænes i at se tingene i et større perspektiv.

Du får muligheder for kontakt til erhvervslivet og den offentlige virksomheder gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe arbejder med aktuelle udfordringer inden for miljøvidenskab. Alle projekterne tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt, systematisk og innovativt.

Du kommer til at færdes i et internationalt forskningsmiljø, hvor undervisningen og litteraturen er på engelsk.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Ved gruppebaseret projektarbejde kan flere drage nytte af den enkeltes kompetencer og på den måde står I alle stærkere

På basis af teori, praktisk erfaring og den seneste internationale forskning inden for området har du som færdiguddannet cand.tech. i Environmental Science stor viden om de mange aspekter af miljøvidenskaben.

Efterspørgslen efter beslutningstagere inden for miljø og klima er stor, og der er gode job- og karrieremuligheder som cand.tech. i Environmental Science.

Du kan arbejde med fx:

  • Offentlig forvaltning - fx i miljøafdelinger i kommuner og regioner samt i ministerier
  • Offentlig service - fx i vand- og spildevandsselskaber
  • Rådgivning som del af rådgivende ingeniørfirmaer eller som selvstændig konsulent
  • Forskning og undervisning hos fx universiteter og ingeniørhøjskoler
  • Forskning gennem et ph.d.-studie


Se brochure om uddannelserne inden for biologi, kemi, miljø og bioteknologi (pdf):


LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ ENVIRONMENTAL SCIENCE


Mikkel læser Environmental Science og deltager i Det Grønne RejseholdSOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.

SØG OPTAGELSE PÅ ENVIRONMENTAL SCIENCE

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Feltarbejde - effekter af klimaforandringer
  • Laboratorieforsøg - Miljø og bæredygtighed
  • Ingeniørvidenskab kombineret med naturvidenskab og forvaltning

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for