AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Entrepreneurial Engineering, cand.tech.

Adgangskrav

Adgangskrav


Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen som cand.tech. i Entrepreneurial Engineering:

Desuden krav om engelsk svarende til minimum B-niveau.

Se også uddannelsens studieordning.Søg optagelse på entrepreneurial engineering

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen Entrepreneurial Engineering (Forretningsinnovation) i Aalborg. Adgangsbegrænsningen er gældende fra optagelsen 2016. Det betyder at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads.

Antal Studiepladser

Uddannelsen forventer at udbyde 40 studiepladser. 

Udvælgelseskriterier

Ansøgerne udvælges på baggrund følgende kriterier:

1) Opnåede kompetencer inden for følgende områder:

  • Primært, tekniske og ingeniørmæssige og naturvidenskabelige kompetencer
  • Sekundært, nogle kompetencer inden for innovations- og entrepreneurskabsprocesser og/eller kompetencer inden for værdi- og forretningsskabelse

Disse kan fx dokumenteres ved gennemførte relevante kurser, gennem erfaring med virksomhedsopstart, erhvervserfaring i en teknisk udviklingsafdeling eller i et teknisk projekt.

2) Motivation til at læse Entrepreneurial Engineering ved Aalborg Universitet (og kendskab til uddannelsen)

‘Motivationsbrev’ på maximalt 1 A4 side vedlægges ansøgningen

3) Karaktergennemsnit på en adgangsgivende bacheloruddannelse

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Krav om engelsk på B-niveau

På alle engelsksprogede uddannelser på Aalborg Universitet er der krav om bestået engelsk på minimum B-niveau med et gennemsnit på 3,0 eller A-niveau med minimum 2,0 karaktergennemsnit uden oprunding.

Du beviser dit engelskniveau ved at uploade eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse, når du søger om optagelse i Ansøgningsportalen.

LÆS MERE OM VORES ENGELSKKRAV

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav