AAU logo

Entrepreneurial Engineering, cand.tech.

Adgangskrav

Adgangskrav


Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen som cand.tech. i Entrepreneurial Engineering:

Desuden krav om engelsk svarende til minimum B-niveau.

Se også uddannelsens studieordning og AAU's Uddannelsestjekker.

Bemærk! Fra optaget 2018 vil der være krav om, at ansøgere har matematik på C-niveau eller kan dokumentere tilsvarende kvalifikationer.

En ansøger med en af ovennævnte uddannelser, der ikke har matematik på C-niveau som adgangsgrundlag, vil fortsat kunne optages på uddannelsen fra 2018, såfremt ansøger deltager i og består en af Aalborg Universitet tilrettelagt prøve i matematik C.

Har ansøgeren bopæl i Danmark tilbydes en tre-timers skriftlig prøve i medio august.

Har ansøgeren bopæl i udlandet tilbydes en 20 min. mundtlig prøve via video-link (Skype) primo juni.

Berørte ansøgere vil få direkte besked om tilmelding til samt tidspunkt og sted for prøven. Søg optagelse på entrepreneurial engineering

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen Entrepreneurial Engineering (Forretningsinnovation) i Aalborg. Adgangsbegrænsningen er gældende fra optagelsen 2016. Det betyder at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads.

Antal Studiepladser

Uddannelsen forventer at udbyde 40 studiepladser. 

Udvælgelseskriterier

Ansøgerne udvælges på baggrund følgende kriterier:

1) Opnåede kompetencer inden for følgende områder:

  • tekniske og ingeniørmæssige og naturvidenskabelige kompetencer
  • kompetencer inden for innovations- og entrepreneurskabsprocesser
  • kompetencer inden for værdi- og forretningsskabelse

Disse kan fx dokumenteres ved gennemførte relevante kurser, gennem erfaring med virksomhedsopstart, erhvervserfaring i en teknisk udviklingsafdeling eller i et teknisk projekt.

2) Motivation til at læse Entrepreneurial Engineering ved Aalborg Universitet (og kendskab til uddannelsen)

‘Motivationsbrev’ på maximalt 1 A4 side vedlægges ansøgningen

3) Karaktergennemsnit på en adgangsgivende bacheloruddannelse

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse