Forskning
Samarbejde

Engelsk

Undervisningspraktik på Tradium HHX i Randers

Undervisningspraktik på Tradium HHX i Randers

Caroline Christensen, tidligere studerende på Engelsk

Praktik og speciale: 

Jeg var i undervisningspraktik på Tradium HHX i Randers i tre uger, hvor jeg overværerede undervisningen i flere af skolens fag og varetog undervisningen af en 2.g-klasse i mine to fag, engelsk og dansk, i løbet af de tre uger. For mig, som drømmer om at komme til at arbejde som underviser, var det helt optimalt at få lov til selvstændigt at have ansvaret for at tilrettelægge og udføre undervisningen men med mulighed for at få så meget hjælp, sparring og feedback fra de faste undervisere, som jeg havde behov for. Desuden gav praktikken mig mulighed for, i forbindelse med mit speciale, som omhandler udviklingen af et forløb med anderledes grammatikundervisning i gymnasiet, at samarbejde med en af de faste lærere og dermed at afprøve undervisningen på en af skolens klasser som et led i udarbejdelsen af specialet.

- Caroline Christensen, tidligere studerende på Engelsk