Forskning
Samarbejde

Engelsk

Praktik på et gymnasium

Praktik på et gymnasium

Julie Heitmann Wolsing, tidligere studerende på Engelsk

Praktikophold:

På kandidatstudiet i Engelsk på AAU får man på 9. semester mulighed for at afprøve de færdigheder, man har opnået i løbet af studiet, i virkeligheden. Praktikopholdet er en yderst spændende, lærerig og vigtig del af uddannelsen, da man her får omdannet teori til praksis og guides i retning af, hvilken jobfunktion man kunne tænke sig at rette sine kompetencer imod efter endt studie. Praktikopholdet åbner også op for specialesamarbejde, hvis man har interesse for dette. Jeg var selv i praktik på et gymnasium, og valgte at samarbejde med gymnasiet i mit speciale, hvor jeg afprøvede et undervisningsforløb, der søgte at implementere et bæredygtigt aspekt i engelskundervisningen. På denne måde åbnede mit praktikophold op for et spændende, virkelighedsnært og relevant specialeforløb.

- Julie Heitmann Wolsing, tidligere studerende på Engelsk