AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Engelsk, Kandidat

Praktik

Praktik

Som en del af kandidatuddannelsen i Engelsk skal du i praktik. Det kan være praktik på et gymnasium, hvor du kan prøve, hvordan det er at undervise i engelsk, eller det kan være i en virksomhed, hvor du arbejder med engelsksprogede kommunikation eller oversættelse. Praktikopholdet kan være af et par ugers varighed og op til et par måneder, afhængigt af hvor du vælger at komme i praktik.

Hvis du gerne vil i undervisningspraktik og prøve, hvordan det er at undervise i engelsk, vil du inden praktikken få undervisning i didaktik, generel læringsteori og praktisk formidlingsteknik. I forlængelse af disse kurser skal du et par uger i praktik på et gymnasium, VUC el.lign., hvor du vil prøve at undervise i praksis. Du vil blive tilknyttet en lærer på stedet, som giver dig feedback på din undervisning.

Du har også mulighed for at komme i praktik i en privat eller offentlig virksomhed, hvor du kan arbejde med oversættelse, formidling eller kommunikation. Det kan fx være at oversætte brochurer fra dansk til engelsk, skrive artikler med engelskfagligt indhold eller lave pressemeddelelser til britiske aviser og magasiner. Hvis du vælger denne slags praktik, vil opholdet i virksomheden typisk være af noget længere varighed, end hvis du vælger undervisningspraktik.

Udlandsophold

Du har mulighed for at studere et halvt år ved et universitet i engelsksproget land som en del af din uddannelse i Engelsk. Et sådant studieophold styrker din sprogfærdighed og interkulturelle kompetence og er samtidig et tilbud om en bredere faglig erfaring. Aalborg Universitet hjælper dig med at finde et universitet i udlandet og giver økonomisk støtte. Uddannelsesopholdet placeres bedst på bacheloruddannelsens 4. semester.

Opholdet er SU-berettiget. Det vil indgå i din uddannelse i stedet for det semester, du skulle have haft på AAU, og godskrives i dit danske eksamensbevis.

Læs mere om uddannelsen

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold