AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Engelsk, Kandidat

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Engelsk er en bred uddannelse, som du har mulighed for at tone i den retning, som du interesserer dig for. Kandidatuddannelsen bygger oven på bacheloruddannelsen i Engelsk og har fokus på følgende fagområder:

  • Tekst og kultur
  • Diskurs og medier
  • Historie, kultur og samfundsforhold
  • Sprog og kommunikation.

I løbet af uddannelsen skal du beskæftige dig med mindst to af de fire områder. Kandidatuddannelsen er opbygget sådan, at du har 2½ semester (75 ECTS) på grundfaget i Engelsk og 1½ semester (45 ECTS) på dit kandidatsidefag.

1. og 2. semester

På 1. semester læser du udelukkende på dit kandidatsidefag. På 2. semester er du halvdelen af tiden på Engelsk og halvdelen af tiden på dit sidefag. Efter dette semester er du færdig med sidefaget. På Engelsk skal du skrive en synopsis inden for området tekst og kultur, og der vil blive udbudt kurser inden for fagområdet. På 2. semester skal du også have to valgfag. Du kan selv bestemme, om det skal være valgfag fra Engelskuddannelsen, eller om du vil læse valgfag fra en anden uddannelse, afhængigt af godkendelse fra studienævnet.

Eksempler på valgfag fra engelskuddannelsen:

  • Oversættelsesteori
  • Diskursstudier.

3. semester

På dette semester skal du i et praksisforløb (praktikophold). Hvis du gerne vil i undervisningspraktik og prøve, hvordan det er at undervise i engelsk, vil du inden praktikken få undervisning i didaktik, generel læringsteori og praktisk formidlingsteknik. I forlængelse af disse kurser skal du et par uger i praktik på et gymnasium, VUC el.lign., hvor du vil prøve at undervise i praksis. Du vil blive tilknyttet en lærer på stedet, som giver dig feedback på din undervisning.

Du har også mulighed for at komme i praktik i en privat eller offentlig virksomhed, hvor du kan arbejde med oversættelse, formidling eller kommunikation. Det kan fx være at oversætte brochurer fra dansk til engelsk, skrive artikler med engelskfagligt indhold eller lave pressemeddelelser til britiske aviser og magasiner. Hvis du vælger denne slags praktik, vil opholdet i virksomheden typisk være af noget længere varighed, end hvis du vælger undervisningspraktik.

3. semester byder også på et projekt, hvor du selv vælger emnet. Desuden bliver dit talte og skrevne engelsk bedømt i forbindelse med projekteksamenen.

4. semester - Speciale

På kandidatuddannelsens sidste semester skal du skrive speciale. Specialets emne kan ligge inden for alle Engelskuddannelsens fagområder, og du har også mulighed for at flette dit sidefag ind i specialet.

Se uddannelsens studieordning

Læs projekter skrevet af de studerende i Projektbiblioteket

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

  • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
    Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk.