Forskning
Samarbejde

Engelsk, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Specialiseret viden der går i dybden med engelsk litteratur, kultur, medier og sprog
 

Kandidatuddannelsen bygger oven på bacheloruddannelsen i Engelsk og har fokus på følgende fagområder:

  • Tekst og medier
  • Diskurs, sprog og kommunikation
  • Kultur, historie, og samfundsforhold

Kandidatuddannelsen er opbygget sådan, at du har 2½ semester (75 ECTS) på grundfaget i Engelsk og 1½ semester (45 ECTS) på dit kandidatsidefag.

 

1. og 2. semester

På 1. semester læser du udelukkende på dit kandidatsidefag. På 2. semester er du halvdelen af tiden på Engelsk og halvdelen af tiden på dit sidefag. Efter dette semester er du færdig med sidefaget. På Engelsk skal du følge et modul i litteraturhistorie og følge 2 valgfag.

Eksempler på valgfag fra engelskuddannelsen:

 

3. semester

På dette semester skal du på praktikophold. Du kan vælge mellem undervisningspraktik og formidlingspraktik:

  • Undervisningspraktik: du vil modtage undervisning i didaktik, generel læringsteori og praktisk formidlingsteknik inden opholdet, som er på et par uger på et gymnasium, VUC el.lign., hvor du vil få mulighed for at undervise i praksis.

  • Formidlingspraktik: praktik i en privat eller offentlig virksomhed, hvor du kan arbejde med oversættelse, formidling eller kommunikation (fx oversættelse af webtekster og udformning af reklamemateriale). Denne slags praktik er ofte af noget længere varighed, end hvis du vælger undervisningspraktik.

3. semester byder også på et projekt med frit emnevalg indenfor uddannelsens områder.

 

4. semester - Speciale

På kandidatuddannelsens sidste semester skal du skrive speciale. Specialets emne kan ligge inden for alle Engelskuddannelsens fagområder, og du har også mulighed for at flette dit sidefag ind i specialet.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

  • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
    Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk.