Forskning
Samarbejde

International Virksomhedskommunikation i Engelsk, kandidat

Specialiseringer på uddannelsen

På kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation i Engelsk har du mulighed for at specialisere dig i Markedskommunikation eller Organisation og ledelse.

En specialisering giver dig særlige kompetencer inden for et bestemt fagligt område. Specialiseringen løber som en rød tråd gennem hele din uddannelse. Når du vælger en specialisering på studiet, følger du et valgfag på 1. semester og et valgfag på 2. semester inden for samme faglige felt. Desuden skal dit projektorienterede forløb (praktik) og dit speciale omhandle det samme faglige område. Du kan læse mere om specialiseringerne på International Virksomhedskommunikation i engelsk her:

Mange af Aalborg Universitets kandidatuddannelser har en eller flere forskellige specialiseringer, som du kan vælge mellem.

Hvad er en specialisering?

En specialisering er et særligt tilrettelagt forløb på din kandidatuddannelse, som giver dig kompetencer inden for et bestemt fagligt område.

I løbet af dit studium skal du tage stilling til, hvad du ønsker at specialisere dig indenfor. Afhængig af din uddannelse kan du vælge mellem flere områder. Det valgte område indgår i det samlede studium, og på den måde bliver din specialisering en rød tråd gennem hele din uddannelse.

Hvordan søger jeg ind?

Du søger ind på en specialisering ved at søge ind på den kandidatuddannelse, som specialiseringen er en del af.

Alfabetisk liste

Se en alfabetisk liste over AAU's specialiseringer nedenfor. Listen viser titlen på specialiseringen først som et link, herunder står titlen på kandidatuddannelsen, byen den kan læses i, samt om den er dansk- eller engelsksproget.