Uddannelse
Forskning
Samarbejde

International Virksomhedskommunikation i Engelsk, kandidat

Specialiseringer på uddannelsen

På kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation i Engelsk har du mulighed for at specialisere dig i Markedskommunikation, Organisation og ledelse eller i Chinese Area Studies.

En specialisering giver dig særlige kompetencer inden for et bestemt fagligt område. Specialiseringen løber som en rød tråd gennem hele din uddannelse. Når du vælger en specialisering på studiet, følger du et valgfag på 1. semester og et valgfag på 2. semester inden for samme faglige felt. Desuden skal dit projektorienterede forløb (praktik) og dit speciale omhandle det samme faglige område. Du kan læse mere om specialiseringerne på International Virksomhedskommunikation i engelsk her:

Hvad er en specialisering?

Hvad er en specialisering?

En specialisering er et særligt tilrettelagt forløb på din kandidatuddannelse, som giver dig kompetencer inden for et bestemt fagligt område.

I løbet af dit studium skal du tage stilling til, hvad du ønsker at specialisere dig indenfor. Afhængigt af din uddannelse kan du vælge mellem flere områder. 

Det valgte område indgår i det samlede studium, og på den måde bliver din specialisering en rød tråd gennem hele din uddannelse.

Du søger ind på en specialisering ved at søge ind på den kandidatuddannelse, som specialiseringen er en del af.