Uddannelse
Forskning
Samarbejde

International Virksomhedskommunikation i Engelsk

Tobias H. Seebach

Mulighed for at vælge mellem flere kandidatspecialiseringer 

Jeg har altid ment at kommunikation var et meget spændende og alsidigt felt, så da jeg afsluttede min bachelor i Engelsk og Europæiske Studier ved Handelshøjskolen i Aarhus, var det meget naturligt for mig at søge ind på en kommunikationsorienteret kandidatuddannelse. Mit valg stod derfor mellem at forblive i Aarhus og fortsætte mine studier dér, eller at søge andet steds hen med henblik på at prøve kræfter med noget nyt. I min søgen efter en spændende kandidatuddannelse fald jeg over AAU’s Engelsk og International Virksomhedskommunikation, som umiddelbart lød til at opfylde de krav jeg havde til min ønskekandidat. Man får en utrolig international profil, med en lang række kompetencer inden for blandt andet kommunikation, markedsføring, virksomhedsforståelse og sprog.
Udover uddannelsens indhold var der også en række forskellige ting, som jeg fandt yderst tiltalende ved AAU: for det første har man på AAU mulighed for at vælge imellem forskellige profileringer, som supplerer den uddannelse man får i sprog og kommunikation. Her valgte jeg profileringen Organisation og Ledelse, som giver én en stor portion indgående viden om organisationskultur og diverse ledelsesrelateret problemstillinger. For det andet er niende semester sat af til at man kan komme i virksomhedspraktik. Dette aspekt finder jeg utrolig attraktivt, da jeg mener, at det er en utrolig god mulighed for at udvide sit netværk, benytte sine faglige kompetencer i praksis og få et indblik i hvilken slags arbejde der muligvis venter én, når man er færdig med sin uddannelse. For det tredje er studietilgangen på AAU i høj grad centreret omkring udarbejdelse af større projekter. Dette betyder, at man får rig mulighed for at fordybe sig grundigt i det stof, som man arbejder med, samtidig med at man benytter den viden man har tilegnet sig på en meget konstruktivistisk måde.
Efter mange, grundige overvejelser valgte jeg at søge ind på SIV i Aalborg, da jeg vurderede, at jeg fik noget hér, som jeg ikke blev tilbudt andre steder. Dette er et valg, som jeg bestemt ikke har fortrudt.

Tobias H. Seebach,
Kandidatstuderende på Engelsk og International Virksomhedskommunikation