Uddannelse
Forskning
Samarbejde

International Virksomhedskommunikation i Engelsk

Lisbet Tophøj

Mange muligheder på arbejdsmarkedet 

"Når man står over for valget af kandidatuddannelse, er der naturligvis masser af variabler, som man tager med i sine overvejelser. For mig var det vigtigt at fastholde et fokus på det engelske sprog, samtidig med at jeg også ønskede at kommunikation skulle være i centrum. Med SIV har jeg netop opnået dette, samtidig med at jeg har fået kompetencer inden for PR, kulturteorier, marketing, virksomhedsforståelse og meget andet: En bred vifte af kompetencer, som tilsvarende giver en lang række muligheder på arbejdsmarkedet. Denne alsidighed var da også netop en af mine bevæggrunde for at vælge SIV kandidat.
Derudover er den obligatoriske praktik en utrolig mulighed for at prøve kræfter med at begå sig i erhvervslivet. Jeg så det som en enestående mulighed for at prøve at arbejde i udlandet, hvilket bragte mig til et universitet i Melbourne, Australien – en beslutning som jeg dagligt glæder mig over! Udover at jeg opnåede den sidste naturlighed med mine engelsk kundskaber og fik anvendt en masse teoretiske virkemidler til løsning af de mange praktiske opgaver, jeg fik tildelt, oplevede jeg også at være en del af et team! Jeg var også så heldig at have mulighed for at arbejde med udvekslingsstuderende, som jeg knyttede tætte bånd til under mit ophold. Jeg føler, jeg har været meget privilegeret både i forløbet med min praktik og generelt på SIV kandidat, hvor jeg har fået utallige faglige, sociale og personlige udfordringer, kompetencer og oplevelser."

Lisbet Tophøj,
Specialestuderende på International Virksomhedskommunikation i Engelsk