AAU logo

International Virksomhedskommunikation i Engelsk

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Sprog og International Virksomhedskommunikation i Engelsk:

Se også uddannelsens studieordning og find kombinationer i AAU’s Uddannelsestjekker.

Adgangsbegrænsning i 2018

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen International Virksomhedskommunikation i Engelsk. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Uddannelsen forventer i 2018 at udbyde i alt 35 studiepladser på kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunikation (Engelsk, Spansk og Tysk).

I 2018 forventer AAU at udbyde 22 studiepladser på uddannelsen i International Virksomhedskommunikation i Engelsk.
 

Vurdering og prioritering af de kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

  • Karaktergennemsnit for beståede ECTS point inden for det engelske og (markeds)kommunikative fagområde på bacheloruddannelsen beregnet på ansøgningstidspunktet.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse