AAU logo

Energy Engineering, civilingeniør

Adgangskrav

Adgangskrav


Følgende bachelor- og diplomingeniøruddannelser giver adgang til civilingeniøruddannelsen i Energy Engineering (Energiteknik) med specialisering i Wind Power Systems (Vindmølleteknologi):

  • Energi (Aalborg)
  • Bæredygtig Energiteknik (diplomingeniør) (Aalborg)
  • Stærkstrøm (ikke-AAU) (bachelor- og diplomingeniør)
  • Elektroingeniør (ikke-AAU) (bachelor- og diplomingeniør)
  • Lignende uddannelser hvor der laves en individuel vurdering af ansøgerens kompetenceprofil

Der er desuden krav om engelskkundskaber svarende til mindst B-niveau.

Se også uddannelsens studieordning og AAU’s Uddannelsestjekker.


FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.


søg optagelse på energy engineering

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse