AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Energy Engineering, civilingeniør

Wind Power Systems

Havvindmøller

SØG OPTAGELSE PÅ ENERGY ENGINEERING

“The main reason for selecting this education was the fact that I consider wind power as the future and I wanted to be part of it.”
Iulian Vranceanu, tidligere studerende, nu electrical package manager hos Vattenfall

Specialiseringen i Wind Power Systems (Vindmølleteknologi) på den toårige civilingeniøruddannelse i Energy Engineering (Energiteknik) fokuserer primært på de elektriske forhold i vindmøllesystemer og sikrer en høj uddannelse i emner inden for generatorer, effektelektronik, reguleringsteknik, elektriske anlæg og integration af vindmøller i el-nettet.

Du kan arbejde med spørgsmål som fx

  • Hvordan sikres stabiliteten i el-nettet ved stor vindmølleintegration?
  • Skal fremtidens havvindmølleparker tilsluttes via DC- eller AC-forbindelser?
  • Med hvilken type generator opnås den højeste effektivitet?
  • Hvordan kan en vindmølle lynbeskyttes?
  • Hvordan kan der laves et mikro elnet med vindmølle, energilager og belastninger?

Undervisningen foregår på engelsk, og du er en del af et spændende internationalt miljø, der kan styrke både dine sproglige og dine interkulturelle kompetencer.

Du bliver opfordret til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på relevante udfordringer i vindmøllesektoren. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye innovative løsningsmetoder.

“På Aalborg Universitet arbejder vi problemorienteret, hvilket vil sige, at vores projekter tager udgangspunkt i konkrete problemer.”
Rasmus Kinch, studerende

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Se brochuren om Energikandidatuddannelsen (pdf):
Brochure om Energikandidatuddannelsen

 “The best thing about studying at AAU is the nice study environment. Teachers, students, or staff are willing to help when needed.”
Carlos Enrique Imbaquingo Muñoz, studerende

testimonials

læs mere om fagligt indhold

 

Analyse af testdata


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

Du og dine medstuderende arbejder sammen i grupper baseret på jeres fælles interesseområder og ambitionsniveauer. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigere kan lære dine medstuderende at kende. Læs mere om gruppearbejde på Aalborg Universitet.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Institut for Energiteknik har et tæt samarbejde med erhvervslivet inklusiv førende virksomheder inden for fagområdet. Det betyder, at du som studerende kan arbejde med aktuelle problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du, allerede mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Institut for Energiteknik drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle tidsskriftsartikler. Læs mere om undervisning på AAU og forskningsmiljøerne, der er tilknyttet Institut for Energiteknik.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

På Institut for Energiteknik arbejder du under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorierne på Institut for Energiteknik.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer.
Læs mere om studieliv i Aalborg og hvordan det er at leve som studerende i Aalborg.

Vindmølle og solceller

DU KAN OGSÅ LÆSE I ESBJERG

Du kan også uddanne dig til energiingeniør i Esbjerg på civilingeniøruddannelsen Sustainable Energy Engineering (Bæredygtig Energiteknik) - klik ind på Sustainable Energy Engineering for nærmere information.

like os på facebook

 

En af de bedste ingeniøruddannelser i verdenAalborg Universitet bedst i Europa

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.
 

Engineer the future