AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Energy Engineering, civilingeniør

Wind Power Systems

Havvindmøller

”THE MAIN REASON FOR SELECTING THIS EDUCATION WAS THE FACT THAT I CONSIDER WIND POWER AS THE FUTURE AND I WANTED TO BE PART OF IT”

Iulian Vranceanu, tidligere studerende, nu Electrical Package Manager hos Vattenfall

Specialiseringen i Wind Power Systems (Vindmølleteknologi) på den toårige civilingeniøruddannelse i Energy Engineering (Energiteknik) fokuserer primært på de elektriske forhold i vindmøllesystemer og sikrer en høj uddannelse i emner inden for generatorer, effektelektronik, reguleringsteknik, elektriske anlæg og integration af vindmøller i el-nettet.

Du kan arbejde med spørgsmål som fx

 • Hvordan sikres stabiliteten i el-nettet ved stor vindmølleintegration?
 • Skal fremtidens havvindmølleparker tilsluttes via DC- eller AC-forbindelser?
 • Med hvilken type generator opnås den højeste effektivitet?
 • Hvordan kan en vindmølle lynbeskyttes?
 • Hvordan kan der laves et mikro elnet med vindmølle, energilager og belastninger?

Undervisningen foregår på engelsk, og du er en del af et spændende internationalt miljø, der kan styrke både dine sproglige og dine interkulturelle kompetencer.

Du bliver opfordret til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på relevante udfordringer i vindmøllesektoren. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye innovative løsningsmetoder.

”PÅ AALBORG UNIVERSITET ARBEJDER VI PROBLEMORIENTERET, HVILKET VIL SIGE, AT VORES PROJEKTER TAGER UDGANGSPUNKT I KONKRETE PROBLEMER”

Rasmus Kinch, studerende

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.
 

læs mere om fagligt indhold på energy engineering - wind power systems

Analyse af testdata

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Energy Engineering med specialisering i Wind Power Systems har du en udvidet viden om og forståelse for den elektriske del af vindmølleteknologi og analyse af systemer. Du har en attraktiv profil, når du skal ud på arbejdsmarkedet, og du kan varetage stillinger på et højt fagligt niveau.

Du kan arbejde hos fx:

 • DONG Energy
 • Danfoss
 • Grundfos
 • Vestas
 • Mærsk Olie og Gas
 • Vattenfall
 • Energinet.dk
 • Siemens Wind Power
 • KK-Wind Solutions
 • Therma
 • Offentlige energimyndigheder
 • Kraftværker
 • Energiforsyningsselskaber
 • Vindmølle-, maskin- og procesindustrien
 • Elektroteknikvirksomheder
 • Rådgivende (ingeniør)virksomheder, der beskæftiger sig med energiteknologi og -systemer
   

Se brochure om Energiuddannelserne i Aalborg (pdf):

Brochure om Energi-uddannelserne i Aalborg

 “THE BEST THING ABOUT STUDYING AT AAU IS THE NICE STUDY ENVIRONMENT. TEACHERS, STUDENTS, OR STAFF ARE WILLING TO HELP WHEN NEEDED”

Carlos Enrique Imbaquingo Muñoz, studerende

testimonials


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet Energy Engineering.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorieforholdene for Energy Engineering.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.

Vindmølle og solceller

DU KAN OGSÅ LÆSE I ESBJERG

Du kan også uddanne dig til energiingeniør i Esbjerg på civilingeniøruddannelsen Sustainable Energy Engineering (Bæredygtig Energiteknik) - klik ind på Sustainable Energy Engineering for nærmere information.
 

SØG OPTAGELSE PÅ ENERGY ENGINEERING