Forskning
Samarbejde

Energy Engineering, Civilingeniør

Studerende fortæller

Studerende fortæller

”På mit 9. semester var jeg på virksomhedsophold hos Alfa Laval Aalborg A/S og sad i deres udviklingsafdeling for rensning af udstødningsgas”

”Jeg valgte at studere på Aalborg Universitet, da jeg kun havde hørt godt om AAU-modellen og det problembaserede projektarbejde, og jeg havde en forestilling om, at det ville ”ruste mig godt” til livet efter studiet på en arbejdsplads, hvor man ofte arbejder i teams.

På mit 9. semester var jeg på virksomhedsophold hos Alfa Laval Aalborg A/S og sad i deres udviklingsafdeling for rensning af udstødningsgas (”Exhaust Gas Cleaning”). Mit projekt omhandlede design, modellering og analyse af en komponent (et dråbefang) i en ”scrubber”, som Alfa Laval løbende udvikler på og anvender til rensning af udstødningsgas fra verdens skibe. Jeg valgte at søge i netop denne afdeling, da jeg er meget interesseret i, hvordan vi alle kan passe bedre på miljøet – og det var en god mulighed for at få indblik i både det miljømæssige, det teoretiske og det praktiske aspekt.

Mine arbejdsopgaver omfattede dels løbende opgaver for virksomheden, som de gerne ville have ekstra arbejdskraft til (dog kun opgaver som kunne relateres til mit projekt) samt direkte projektrelaterede arbejdsopgaver, som jeg opstillede i starten af projektforløbet i samarbejde med min AAU-vejleder samt min virksomhedsvejleder. Overordnet i projektperioden havde jeg fire arbejdsopgaver: To ”assistance”-opgaver for virksomheden og to egne, direkte projektrelaterede opgaver.

I praktikperioden ønskede afdelingen ekstra arbejdskraft til at undersøge sammenhængen mellem deres eksperimentelle forsøg af vanddråbers faldhastighed samt teorien bag – og hvorfor deres forventninger ikke stemte overens med virkeligheden. Derudover havde de behov for en hjælpende hånd til udførelsen af nogle eksperimentelle forsøg med partikelmålinger, som min virksomhedsvejleder grundigt gennemgik med mig, så jeg kunne fungere på lige fod med de øvrige ansatte under forsøgsudførelserne.

Blandt mine projektrelaterede opgaver var opstilling af masse- og energibalancer for den komponent, jeg skulle kigge på – og i denne forbindelse var jeg medbestemmende til at afgøre om det var et elektrisk varmelegeme på 5 eller 10 kW, der skulle indkøbes. Det var sjovt – men stort – at være med til! Så var mine beregninger pludselig af betydning! Desuden lavede jeg CFD-beregninger på forskellige geometrier og skulle afgøre hvilken, der havde den højeste effektivitet. Dette skulle sammenholdes med data fra virksomhedens underleverandører, så de kunne få leveret den mest effektive komponent til deres ”scrubber”.

Opholdet var meget, meget lærerigt og helt igennem tilfredsstillende. Jeg fortryder det ikke ét sekund, selvom det var hårdt pludselig at skulle gå fra en hverdag med sin projektgruppe til en hverdag, hvor du selv bestemmer og styrer det hele. Det var udfordrende, men på den helt rigtige måde, og jeg har taget utroligt meget med derfra. Jeg har lært mig selv meget bedre at kende og ved nu meget bedre, hvad jeg er i stand til på egen hånd.

Det var rart at sidde med en fornemmelse af, at ”nu har jeg egentlig lært hvad jeg skal…”, da jeg havde gennemført alle kurser på uddannelsen inden virksomhedsopholdet, ”… og nu skal jeg ud og bruge det, jeg har lært, i den virkelige verden!”.

Jeg var desuden så heldig at sidde i en rigtig god afdeling, hvor jeg blev inddraget på lige fod med de ansatte, og jeg følte, at der blev sat pris på mit arbejde. At det virkelig blev brugt til noget. Og så havde jeg en rigtig god og dygtig virksomhedsvejleder, hvis dør altid stod åben, og som prioriterede, at jeg også skulle have noget ud af opholdet. Det betød meget, at der blev sat tid af til en, hvis der var behov for det, og at jeg kunne arbejde både selvstændigt og i teams med de andre ansatte om arbejdsopgaverne og dermed få mest muligt ud af opholdet.”

Stephanie Sigvert Sørensen, studerende på Energy Engineering med specialisering I Thermal Energy and Process Engineering