Forskning
Samarbejde

Energy Engineering, Civilingeniør

Studerende fortæller

Studerende fortæller

”samarbejde med erhvervslivet har givet mig værdifuld indsigt, som er med til at ruste mig til selv at skulle ud i erhvervslivet”

”Jeg valgte først og fremmest Energiuddannelsen på Aalborg Universitet fordi uddannelsen har et klart fremtidsperspektiv. Vi lever i en tid med stort fokus på vedvarende energi og energioptimering, hvilket jeg finder utroligt spændende at arbejde med. Desuden står Aalborg Universitet for gruppearbejde og problemorienterede projekter, som, blandt andet grundet min baggrund fra det tekniske gymnasium (HTX), var den måde, jeg ønskede at arbejde på. Derudover har jeg altid gerne villet tage en uddannelse, hvor man på en eller anden måde vil kunne gøre en forskel, og det mener jeg bestemt at Energiuddannelsen på Aalborg Universitet ruster en til.”

Uddannelsen

”Efter min bachelor valgte jeg specialeretningen Termisk Energi og Procesteknik. Grunden til valget er, at jeg nærer stor interesse inden for det brede termiske felt. Uddannelsen giver en bred vifte af muligheder inden for alt fra de helt små komponenter, der får vandpumper til at fungere eller køler din pc, til store systemer såsom varmepumper til fjernvarme. Derudover får man lov til at arbejde med state-of-the-art software til eksempelvis simulering af flowet omkring en vingeprofil, hvorefter det er muligt at gå ned i laboratoriet og efterprøve sine resultater i praksis. Der er stor set ingen begrænsninger for, hvad det er muligt at arbejde med.

Først og fremmest bliver man på bacheloruddannelsen introduceret til de tre forskellige specialeretninger; den termiske, elektriske og kontrol- og reguleringstekniske. Man har både fag og projekter, der relaterer sig til de forskellige retninger, hvorfor man får lov til at prøve tingene af, før man skal vælge sig ind på en af retningerne i slutningen af bacheloruddannelsen. Derudover synes jeg også, at det er enormt spændende at kunne koble det teoretiske fra fagene sammen med projekterne og videre til at lave forsøg eller bygge prototyper. Dermed kan man også få tingene i hænderne, hvilket er en af de ting, der fungerer bedst for mig, når jeg virkelig skal sætte mig ind i noget. Foruden det faglige er det også spændende at arbejde i grupper. Langt størstedelen af tiden arbejdes der i gruppen i fag såvel som projekter. Man lærer en hel del nye mennesker at kende, og man lærer det med at få det til at fungere som et team. Jeg får meget ud af at kunne diskutere kringlede emner med mine gruppemedlemmer, hvilket ofte giver en bedre forståelse af tingene. I forbindelse med gruppearbejdet er den fedeste følelse, når man kan få det til at gå op i en højere enhed og aflevere et rigtig godt projekt.

Jeg skal til San Diego på udlandsophold som en del af min kandidatuddannelse.

Jeg drømmer om at bruge uddannelsen til at gøre en forskel. Jeg har altid ønsket mig at være med til at udvikle en komponent, ting, koncept eller lign. hvor jeg så bagefter kan stille mig tilbage og sige, det har jeg været med til at lave, og det har gjort en forskel. Det kunne helt bestemt være i forhold til den grønne omstilling i Danmark, men noget helt specifikt er jeg ikke kommet frem til endnu.”

Projektarbejde

”På mit 7. semester var jeg med i et projekt, hvor vi modellerede en spildevandspumpe teoretisk og samtidigt også udviklede og byggede en ret unik forsøgsopstilling, hvor vi kunne efterprøve de modeller, vi havde lavet. Vi lavede et transparent pumpehus, hvorfor man kan analysere flowfænomener inde i pumpen ved hjælp af forskellige værktøjer. Derudover kan forsøgsopstillingen også anvendes til at undersøge andre fænomener i pumpen og bliver derfor også brugt af andre studerende. Alt i alt var det rigtig fedt at kombinere det teoretiske og praktiske og samtidigt lave noget, som kan blive brugt lang tid fremover og være til gavn for andre studerende.

Jeg har arbejdet med mange problemstillinger. Der er stort set ingen begrænsninger for, hvilke problemstillinger man kan få lov at arbejde med, såfremt at det opfylder de krav, der er til undervisningsplanen. Jeg har blandt andet arbejdet med: analyse af flowet i centrifugalpumper, energioptimering af et asfaltværk, anvendelse af spildvarme fra Apple datacentret, der er ved at blive opført tæt ved Viborg og kontrol til selvkørende køretøj. Problemstillinger bliver analyseret og ofte udvikles der matematiske modeller og lavet forsøg. Det kan både være problemstillinger, der er foreslået af vejledere, virksomheder eller sågar én selv. Man kan altid konsultere semesterkoordinatoren, hvis man har en god idé til et projekt, og som oftest kan det vinkles på en måde, så det giver mening i forhold til semesterplanen.

Jeg har arbejdet sammen med erhvervslivet i flere af mine projekter; anvendelse af spildvarme fra Apple datacentret, der er ved at blive opført tæt ved Viborg, analyse af flowet i centrifugalpumper og energioptimering af et asfaltværk. Jeg har fået indsigt i det at samarbejde med en større/mindre virksomhed samt at holde møder og forelægge ens resultater for ledere i virksomhederne. Derudover har jeg også lært, at når man samarbejder med erhvervslivet, kan man få indsigt i en masse spændende data, men som oftest er disse data følsomme og skal derfor holdes fortrolige. Summeret op synes jeg, at det at samarbejde med erhvervslivet har givet mig værdifuld indsigt, som er med til at ruste mig til selv at skulle ud i erhvervslivet.”

Studieliv

”Det er rigtig godt at være studerende på Aalborg Universitet. Omgivelserne er gode, og studiemiljøet er godt. Der er masser af aktiviteter, som både er socialt orienterede såvel som studieorienterede. Som ingeniørstuderende på AAU er gruppearbejde en stor del, og som en del af det har vi grupperum. Det kan både være delte rum med andre grupper, eller hvor man sidder selv. Grupperummet er ens base i løbet af semestret og er efter min mening enormt værdifuldt, når man har så meget gruppearbejde, som vi har. Derudover synes jeg, at der bliver lyttet til de studerende, og ens fakultet forsøger at forbedre sig de steder, hvor det er muligt. Aalborg Universitet er et sted, hvor man har de bedste forudsætninger for at udvikle sig personligt såvel som fagligt.

Jeg synes boligsituationen er stabil. Jeg havde intet problem med at finde en bolig og var samtidigt så heldig at finde en lejlighed nede ved havnen, hvilket jeg nyder. Der er rigtig gode muligheder for at bo tæt ved Limfjorden, hvor luften altid er frisk, og støjen er lav. Aalborg bygger mange nye studieboliger, så mulighederne for gode boliger vil stadigvæk være gode i fremtiden. Det skal også siges, at boligpriserne er rigtig fornuftige, sådan at man ikke er nødsaget til at tage arbejde osv. for at have råd til at leve.

Jeg synes Aalborg er en dejlig by. Aalborg by holder en masse arrangementer i løbet af året, hvoraf arrangementer som Aalborg Karneval og Aalborg Regatta kan anbefales. Aalborg Regatta afholdes i løbet af sommeren, hvor der blandt andet er en hel del gratis koncerter rundt om i parkerne og ved havnen. Derudover byder Aalborg på både midtby/storby med Jomfru Ane Gade som centrum, parker, hvor man kan sidde og nyde det gode vejr samt ro, når man kommer lidt udenfor byen. Aalborg har også en god infrastruktur og bygger studieboligerne i pendulfart, så der bliver ved med at være et godt udbud af boliger for studerende. Derfor synes jeg, at Aalborg er en by, der passer til alle slags mennesker.”

Allan Bjerg, studerende på Energy Engineering med specialisering i Thermal Energy and Process Engineering