AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Energy Engineering, civilingeniør

Thermal Energy and Process Engineering

Test i laboratorie

”DET FEDE VED AT LÆSE TIL ENERGIINGENIØR ER KOMBINATIONEN AF TEORETISKE KURSER OG LIDT MERE PRAKTISKE PROJEKTER, HVOR DER OFTEST INDGÅR NOGET EKSPERIMENTELT ARBEJDE MED FORSØG”

Nicolai Tang, studerende

Specialiseringen i Thermal Energy and Process Engineering (Termisk Energi og Procesteknik) på den toårige civilingeniøruddannelse i Energy Engineering (Energiteknik) retter sig mod avancerede processer og systemer, der i fremtiden skal medvirke til at sikre tilgængelighed af energi fra vedvarende kilder som sol, vind, biomasse, bio-brændstoffer m.fl. Specialiseringen indeholder emner som systemdesign og -optimering, termiske og kemiske processer, aerodynamik og computational fluid dynamics.

Du kan på specialiseringen arbejde med emner som fx:

 • Effektive metoder til produktion af bio-brændstoffer og -materialer
 • Udvikling af energieffektive processer til produktion af el og varme
 • Energy harvesting-systemer, der udnytter termisk eller mekanisk energi til at drive fx sensorer og overvågningssystemer
 • Design af små, effektive vertikal-akslede vindmøller til opstilling i bynært miljø
 • Udvikling af effektive metoder til energilagring og -udnyttelse i forbindelse med person- og godstransport
 • Udvikling af modeller til simulering af vind over komplekse landskaber som fx skov til vurdering af energipotentiale for vindmøller
 • Design af kredsprocesser til udnyttelse af koncentreret solenergi til produktion af elektricitet med mere

”STUDIEPROJEKTERNE GIVER MULIGHED FOR AT DYKKE NED I ET KONKRET OMRÅDE, OG OFTE OPDAGER MAN EN RÆKKE PROBLEMSTILLINGER, DER ELLERS IKKE ER SYNLIGE – MEN SOM STADIGVÆK OPSTÅR UDE I ERHVERVSLIVET”

Simon Kaltoft Sønderby, tidligere studerende

Undervisningen foregår på engelsk, og du kommer til at være en del af et spændende internationalt miljø, der kan styrke både dine sproglige og dine interkulturelle kompetencer.

Du bliver opfordret til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på relevante udfordringer i energisektoren. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt, systematisk og innovativt.

”Uddannelsen giver en bred vifte af muligheder inden for alt fra de helt små komponenter, der får vandpumper til at fungere eller køler din pc, til store systemer såsom varmepumper til fjernvarme”

Allan Bjerg, studerende

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Energy Engineering med specialisering i Thermal Energy and Process Engineering har du en dybdegående viden inden for fagområdet. Dette giver dig en attraktiv profil på arbejdsmarkedet og gode jobmuligheder inden for energibranchen.

Du kan arbejde hos fx:

 • DONG Energy
 • Mærsk Olie og Gas
 • Vestas
 • Danfoss
 • Grundfos
 • Siemens Wind Power
 • KK-electronics
 • ABB
 • Siemens
 • Offentlige energimyndigheder
 • Kraftværker
 • Energiforsyningsselskaber
 • Vindmølle-, maskin- og procesindustrien
 • Elektroteknikvirksomheder
 • Rådgivende (ingeniør)virksomheder, der beskæftiger sig med energiteknologi og –systemer

”DEN VIGTIGSTE KOMPETENCE MIN UDDANNELSE HAR GIVET MIG, ER EVNEN TIL AT TILEGNE MIG NY VIDEN”

Simon Kaltoft Sønderby, tidligere studerende

Se brochuren om Energiuddannelserne i Aalborg (pdf):


 

læs mere om fagligt indholdStuderende fra Energi vinder posterkonkurrence

Kirstine Møllenbach og Claus Uhrenholdt, studerende på specialiseringen i Thermal Energy and Process Engineering, vandt prisen for bedste poster ved indvielsesceremonien af det nye UNESCO-center på AAU. Posteren, som var et resultat af en fri studieaktivitet i ”Ingeniør- og naturvidenskabelige projekter i et bæredygtighedsperspektiv” havde til formål at præsentere et projekt på bare 3 minutter. Posteren blev vurderet ud fra både dens formidling af projektets emne og konklusioner og dens evne til at skabe interesse hos udenforstående uden kendskab til fagområdet.
 

testimonials


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet Energy Engineering.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorieforholdene for Energy Engineering.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


DU KAN OGSÅ LÆSE I ESBJERG

Du kan også uddanne dig til energiingeniør i Esbjerg på civilingeniøruddannelsen Sustainable Energy Engineering (Bæredygtig Energiteknik) - klik ind på Sustainable Energy Engineering for nærmere information.


SØG OPTAGELSE PÅ ENERGY ENGINEERING