AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Energy Engineering, civilingeniør

Power Electronics and Drives

Vindmølle

”DER ER MANGE MULIGHEDER FOR AT ARBEJDE SAMMEN MED ERHVERVSLIVET PÅ ENERGIUDDANNELSEN. JEG HAR BL.A. ARBEJDET SAMMEN MED EN VIRKSOMHED OMKRING DESIGN AF EN NY ELEKTRISK MOTOR, TEST AF ELEKTRISKE APPARATER OG ANALYSE AF NYE ELEKTRISKE DRIVSYSTEMER”

Jacob Bitsch Nørgaard, studerende

Specialiseringen i Power Electronics and Drives (Effektelektronik og Elektriske Drivsystemer) på den toårige civilingeniøruddannelse i Energy Engineering (Energiteknik) fokuserer primært på elektriske drivsystemer og sikrer en høj uddannelse inden for generatorer, effektelektronik, reguleringsteknik og integration af drivsystemer i transport- og industriapplikationer. Aalborg Universitet er blandt verdens bedst rangerede universiteter inden for effektelektronik, og du får derfor mulighed for at få undervisning og vejledning af professorer i topklasse.

Du kan arbejde med spørgsmål, som fx:

 • Hvilken type effektelektronik egner sig til fremtidens vindmøller?
 • Hvordan kobler man sol og vind på elnettet?
 • Skal fremtidens elbiler drives af en elmotor som er en permanent magnetmotor eller en asynkronmotor?
 • Med hvilken type generator opnås der højest effektivitet?
 • Hvordan kan drivsystemet i en produktionsproces påvirke kvaliteten af en produktion?
 • Hvordan kan der laves en elmotor med høj virkningsgrad tilpasset en produktionsproces?
 • Hvilke halvleder-teknologier skal erstatte silicium i fremtidens effektelektroniske konvertere?

Undervisningen foregår på engelsk, og du bliver en del af et spændende internationalt miljø, der kan styrke både dine sproglige og dine interkulturelle kompetencer.

Laboratoriefaciliteter

Du opfordres til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på udfordringer i energibranchen. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt, systematisk og innovativt.

”GENNEM GRUPPEARBEJDET LÆRER MAN AT SAMARBEJDE OM AT LØSE ET PROBLEM. MAN LÆRER AF HINANDENS STYRKER OG OPNÅR I FÆLLESKAB OFTE NOGET SOM ER BEDRE END HVAD MAN KUNNE HAVE LAVET SELV”

Charlie Sørensen, studerende

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Laboratoriearbejde

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Energy Engineering med specialisering i Power Electronics and Drives kan du varetage stillinger på et højt fagligt niveau, hvilket giver dig en attraktiv profil på arbejdsmarkedet og en god baggrund for ansættelsesmuligheder alle steder, hvor elektrisk energi omformes til mekanisk energi og omvendt.

Du kan arbejde hos fx:

 • DONG Energy
 • Mærsk Olie og Gas
 • Vestas
 • Virksomheder der arbejder med elektriske drivsystemer, eksempelvis Danfoss og Grundfos
 • ABB og Siemens, som arbejder med højspændingskonvertere
 • Siemens Wind Power
 • KK-Wind Solutions
 • Energinet.dk
 • PowerCon A/S der laver effektelektroniske konvertere
 • GOMspace
 • Linak
 • Bang & Olufsen
 • Therma
 • Alfa Laval
 • Volvo
 • Infineon
 • Danfoss Silicon Power som laver effektelektroniske power moduler
 • Schneider Electronic som laver UPS
 • DYNEX som laver power transistorer og dioder

”DET GIVER ET EKSTRA MOTIVATIONS-BOOST AT LAVE ET PROJEKT OG SKABE RESULTATER, SOM HAR VÆRDI FOR ET FIRMA – OG AT MAN IKKE KUN UDARBEJDER EN RAPPORT FOR AT GÅ TIL EKSAMEN OG FÅ EN KARAKTER”

Asger Bjørn Jørgensen, tidligere studerende, nu videnskabelig assistent ved AAU


Se brochuren om Energiuddannelserne i Aalborg (pdf):

Brochuren om Energi-uddannelserne i Aalborg


testimonials


LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om undervisningen på AAU og de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet Energy Engineering.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorieforholdene for Energy Engineering.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


DU KAN OGSÅ LÆSE I ESBJERG

Du kan også uddanne dig til energiingeniør i Esbjerg på civilingeniøruddannelsen Sustainable Energy Engineering (Bæredygtig Energiteknik) - klik ind på Sustainable Energy Engineering for nærmere information.

PV-solceller

SØG OPTAGELSE PÅ ENERGY ENGINEERING