AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Energy Engineering, civilingeniør

Mechatronic Control Engineering

Elektrisk laboratorie

Søg optagelse på Energy Engineering

“Jeg synes, det er fascinerende, hvordan man ved kombinationen af flere teknologier kan få maskiner til at række ud over de normale menneskelige begrænsninger som fx flyvemaskiner.”
Claus Vad, tidligere studerende, nu ansat som Technical Development Engineer ved Fritz Schur Energy

I de fleste moderne energisystemer indgår der en stor del styring og regulering for at få systemerne til at køre optimalt. Specialiseringen i Mechatronic Control Engineering (Mekatronisk Reguleringsteknik) på den toårige civilingeniøruddannelse i Energy Engineering (Energiteknik) er bred og giver dig en solid multi-disciplinær profil, som gør dig i stand til at analysere, modellere, designe og regulere alle typer af energisystemer og avancerede mekatroniske (elektro-mekaniske) produkter.

Du kan arbejde med områder som fx:

  • Design og regulering af systemer til vindmøller
  • Udvikling og regulering af systemer til bølgeenergianlæg
  • Udvikling af nye mekatroniske produkter og systemer, fx robotter, segways o.lign.
  • Avanceret regulering af alle typer energisystemer
  • Diagnosticering af dynamiske systemer

Undervisningen foregår på engelsk, og du er en del af et spændende internationalt miljø, der styrker både dine sproglige og dine interkulturelle kompetencer.

Du opfordres til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på udfordringer i energisektoren. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke innovativt for at finde nye løsninger.


Se brochure om Energikandidatuddannelsen (pdf):
Brochure om Energikandidatuddannelsen i Aalborg

“Jeg har lavet mange projekter i samarbejde med bl.a. Danfoss, Martin Professional og Serenergy. Samarbejde med erhvervslivet er rigtig vigtig, fordi de ofte kan skubbe projekterne rigtig godt i gang med gode informationer fra den virkelige verden.”
Nicolaj Winther Johansen, studerende

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.
 

Læs mere om fagligt indhold

Vindmølle


testimonials


“Vi har et semesterprojekt hvert semester, som vi laver sammen i grupper, hvilket giver mulighed for at arbejde med de ting, som vi lærer i undervisningen og samtidig hjælpe hinanden og forbedre den samlede forståelse for tingene.”
Nikolaj Grønkær, studerende


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

Du og dine medstuderende arbejder sammen i grupper baseret på jeres fælles interesseområder og ambitionsniveauer. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigere kan lære dine medstuderende at kende. Læs mere om gruppearbejde på Aalborg Universitet.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Institut for Energiteknik har et tæt samarbejde med erhvervslivet inklusiv førende virksomheder inden for fagområdet. Det betyder, at du som studerende kan arbejde med aktuelle problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du, allerede mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

Drone

DIN UNDERVISER FORSKER

På Institut for Energiteknik drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle tidsskriftsartikler. Læs mere om undervisning på AAU og forskningsmiljøerne, der er tilknyttet Institut for Energiteknik.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

På Institut for Energiteknik arbejder du under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorierne på Institut for Energiteknik.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer.
Læs mere om studieliv i Aalborg og hvordan det er at leve som studerende i Aalborg.


DU KAN OGSÅ LÆSE I ESBJERG

Du kan også uddanne dig til energiingeniør i Esbjerg på civilingeniøruddannelsen Sustainable Energy Engineering (Bæredygtig Energiteknik) - klik ind på Sustainable Energy Engineering for nærmere information.

like os på facebook

 

En af de bedste ingeniøruddannelser i verdenAalborg Universitet bedst i Europa

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.
 

Engineer the future