AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Energy Engineering, civilingeniør

Mechatronic Control Engineering

Elektrisk laboratorie

”JEG SYNES, DET ER FASCINERENDE, HVORDAN MAN VED KOMBINATIONEN AF FLERE TEKNOLOGIER KAN FÅ MASKINER TIL AT RÆKKE UD OVER DE NORMALE MENNESKELIGE BEGRÆNSNINGER SOM FX FLYVEMASKINER”

Claus Vad, tidligere studerende, nu ansat som Technical Development Engineer ved Fritz Schur Energy

I de fleste moderne energisystemer indgår der en stor del styring og regulering for at få systemerne til at køre optimalt. Specialiseringen i Mechatronic Control Engineering (Mekatronisk Reguleringsteknik) på den toårige civilingeniøruddannelse i Energy Engineering (Energiteknik) er bred og giver dig en solid multi-disciplinær profil, som gør dig i stand til at analysere, modellere, designe og regulere alle typer af energisystemer og avancerede mekatroniske (elektro-mekaniske) produkter.

Du kan arbejde med områder som fx:

 • Design og regulering af systemer til vindmøller
 • Udvikling og regulering af systemer til bølgeenergianlæg
 • Udvikling af nye mekatroniske produkter og systemer, fx robotter, segways o.lign.
 • Avanceret regulering af alle typer energisystemer
 • Diagnosticering af dynamiske systemer

Undervisningen foregår på engelsk, og du er en del af et spændende internationalt miljø, der styrker både dine sproglige og dine interkulturelle kompetencer.

Du opfordres til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på udfordringer i energisektoren. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke innovativt for at finde nye løsninger.


Se brochure om Energiuddannelserne i Aalborg (pdf):

Brochure om Energi-uddannelserne i Aalborg

”JEG HAR LAVET MANGE PROJEKTER I SAMARBEJDE MED BL.A. DANFOSS, MARTIN PROFESSIONAL OG SERENERGY. SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET ER RIGTIG VIGTIG, FORDI DE OFTE KAN SKUBBE PROJEKTERNE RIGTIG GODT I GANG MED GODE INFORMATIONER FRA DEN VIRKELIGE VERDEN”

NICOLAJ WINTHER JOHANSEN, STUDERENDE

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.
 

Læs mere om fagligt indhold

Vindmølle

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Energy Engineering med specialisering i Mechatronic Control Engineering kan du varetage stillinger på et højt fagligt niveau, hvilket giver dig en attraktiv profil på arbejdsmarkedet og en god baggrund for ansættelsesmuligheder.

Du kan arbejde hos fx:

 • DONG Energy
 • Mærsk Olie og Gas
 • Danfoss Power Solutions
 • Danfoss Drives
 • Bosch Rexroth
 • Grundfos ift. design og kontrol af pumper
 • Vestas og Siemens Wind Power ift.  kontrol og design af hydrauliske systemer i vindmøller
 • Siemens Wind Power
 • Volvo
 • Energinet.dk
 • Offentlige energimyndigheder
 • Kraftværker
 • Vindmølle-, maskin- og procesindustrien
 • Elektroteknikvirksomheder
 • Rådgivende (ingeniør)virksomheder, der beskæftiger sig med energiteknologi og –systemer
 • R&D


testimonials

”VI HAR ET SEMESTERPROJEKT HVERT SEMESTER, SOM VI LAVER SAMMEN I GRUPPER, HVILKET GIVER MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED DE TING, SOM VI LÆRER I UNDERVISNINGEN OG SAMTIDIG HJÆLPE HINANDEN OG FORBEDRE DEN SAMLEDE FORSTÅELSE FOR TINGENE”

Nikolaj Grønkær, studerende

Drone

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet Energy Engineering.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorieforholdene for Energy Engineering.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


DU KAN OGSÅ LÆSE I ESBJERG

Du kan også uddanne dig til energiingeniør i Esbjerg på civilingeniøruddannelsen Sustainable Energy Engineering (Bæredygtig Energiteknik) - klik ind på Sustainable Energy Engineering for nærmere information.


SØG OPTAGELSE PÅ ENERGY ENGINEERING