AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Energy Engineering, civilingeniør

Job & karriere, Electrical Power Systems and High Voltage Engineering

Vedligehold af højspændingsudstyr

“Ingeniørkandidaterne fra AAU´s Energiuddannelse kendetegnes ved, at de har en bred faglig indsigt og viden om energitekniske problemstillinger. Vores erfaring med de nyuddannede ingeniører er, at de hurtigt bliver en del af vores projektteam og løser de opgaver, som de får ansvaret for.”
Leif Hornbak, Salgs- og projektchef, Tjæreborg Industri A/S

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Energy Engineering med specialisering i Electrical Power Systems and High Voltage Engineering (Energiteknik med specialisering i Elektriske Anlæg og Højspændingsteknik) har du udvidet viden om og forståelse for fx produktion, distribution, forbrug af elektrisk energi og de nyeste teknologier inden for elektriske anlæg. Du kan derfor varetage stillinger på et højt fagligt niveau og dine arbejdsopgaver kan involvere projektering, forskning, udvikling eller ledelse i danske og internationale virksomheder eller offentlige institutioner.

“To af de vigtigste og mest anvendelige kompetencer, jeg har med fra AAU er, at jeg kan arbejde problemorienteret, samt at jeg kan have en analytisk tilgang til at løse en problemstilling.”
Chris Skovgaard Hansen, tidligere studerende, nu ansat som netanalytiker hos Energinet

Du kan arbejde med fx:

 • Integration af og styringer til vindmøller
 • Effektelektroniske apparater
 • Kabellægning af højspændingsnettet
 • Forsyningen af energi til forbrugerne
 • Energioptimering af apparater, systemer og fremtidens bolig
 • Udvikling af nye energiteknologier og energisystemer
 • Analysere nye energiteknologier og forske i energiressourcer
 • Rådgivning
 • Bæredygtighedsvurdering af energiformer og deres omsætning
 • Energibesparelser i produktion og forbrug af energi.

Laboratoriebygning

Du kan arbejde hos fx:

 • Ørsted
 • Energinet.dk
 • Himmerlands Elforsyning
 • Nord Energi
 • N1
 • Frederikshavn Forsyning
 • Vestas
 • Danfoss
 • Grundfos
 • Siemens Wind Power
 • KK Wind Solutions A/S
 • Vattenfall
 • PAP
 • DanGrid ApS
 • Offentlige energimyndigheder
 • Kraftværker
 • Energiforsyningsselskaber
 • Vindmølle-, maskin- og procesindustrien
 • Elektroteknikvirksomheder
 • Rådgivende (ingeniør)virksomheder, der beskæftiger sig med energiteknologi og -systemer.

“Ud over den faglige viden, så mener jeg, at den vigtigste kompetence, jeg har med fra mit studium, er træningen i at tænkte kritisk og altid spørge "hvorfor?" i relation til tekniske resultater.”
Laurids Dall, tidligere studerende, nu ansat som stærkstrømsingeniør hos Energinet


 

læs om optagelse og adgangskrav

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her