AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Energy Engineering, civilingeniør

Electrical Power Systems and High Voltage Engineering

Højspændingsforsøg

“THE BEST THING ABOUT THIS STUDY PROGRAMME IS THAT I CAN STUDY MY FIELD IN AN INTERACTIVE WAY, WHERE I CAN SHAPE MY DIRECTION ACCORDING TO MY PREFERENCES. I ALSO ENJOY WORKING WITH THE LATEST, STATE-OF-THE-ART APPROACHES AND TECHNOLOGIES”

Vaclav Knap, studerende

På specialiseringen i Electrical Power Systems and High Voltage Engineering (Elektriske Anlæg og Højspændingsteknik) på den toårige civilingeniøruddannelse i Energy Engineering (Energiteknik) arbejder du med fremtidens elforsyning og strukturen for det fremtidige el-system.

Du kan bl.a. arbejde med spørgsmål som:

 • Hvordan ser fremtidens distributionsnet ud med decentrale forsyninger, og hvilken regulering skal der til?
 • Skal vi have et elforbrug hos den private forbruger, der har tidsafhængige priser, så kunden regulerer sit forbrug i henhold hertil?
 • Skal fremtidens distributionsnet kunne køre i ø-drift (afkoblet fra transmissionsnettet)?
 • Hvordan styres balancen mellem produktion og forbrug i fremtidens net, som forsynes med vedvarende energikilder med fluktuerende produktion fra fx vind, sol eller bølge?
 • Hvordan designes og testes højspændingskomponenter som fx isolatorer, mastedele eller afbrydere, så de pålideligt og sikkert kan integreres i et moderne transmissionsnet?
 • Hvilken betydning har tilslutning af vedvarende energikilder (vind, sol etc.) samt effektelektronik på stabiliteten af transmissionsnettet?

Laboratorie

Undervisningen foregår på engelsk, og du kommer til at være en del af et spændende internationalt miljø, der kan styrke både dine sproglige og dine interkulturelle kompetencer.

Du bliver opfordret til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer i erhvervslivet og det omkringliggende samfund. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt, systematisk og innovativt.

”UNDER MIN BACHELORUDDANNELSE I ENERGI FIK JEG EN VOKSENDE INTERESSE FOR ELEKTRISKE SYSTEMER. DE MANGE DYGTIGE UNDERVISER PÅ AAU INSPIREREDE DENNE INTERESSE OG PÅVIRKEDE I HØJ GRAD, AT JEG VALGTE EN KANDIDAT MED HØJSPÆNDINGSSYSTEMER I FOKUS”

Chris Skovgaard Hansen, tidligere studerende, nu ansat som netanalytiker hos Energinet

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Laboratorie

“DURING THIS STUDY PROGRAMME I GOT THE OPPORTUNITY TO WORK AND ANALYSE ISSUES FROM A RESEARCHER’S POINT OF VIEW, OFFERING SOLUTIONS TO REAL PROBLEMS AND SUBMITTING THESE SOLUTIONS (IN FORM OF SCIENTIFIC ARTICLES/JOURNALS) TO INTERNATIONAL CONFERENCES”

Konstantinos Katsavounis, studerende

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Energy Engineering med specialisering i Electrical Power Systems and High Voltage Engineering har du udvidet viden om og forståelse for bl.a. produktion, distribution, forbrug af elektrisk energi og de nyeste teknologier inden for elektriske anlæg. Du har en attraktiv profil, når du skal ud på arbejdsmarkedet, og du kan varetage stillinger på et højt fagligt niveau.

Du kan arbejde hos fx:

 • DONG Energy
 • Energinet.dk
 • Himmerlands Elforsyning
 • Nord Energi
 • N1
 • Frederikshavn Forsyning
 • Vestas
 • Danfoss
 • Grundfos
 • Siemens Wind Power
 • KK-Wind Solutions
 • ABB
 • Vattenfall A/S
 • Offentlige energimyndigheder
 • Kraftværker
 • Energiforsyningsselskaber
 • Vindmølle-, maskin- og procesindustrien
 • Elektroteknikvirksomheder
 • Rådgivende (ingeniør)virksomheder, der beskæftiger sig med energiteknologi og -systemer

Se brochure om Energikandidatuddannelsen (pdf):
Brochure om Energikandidatuddannelsen

Læs mere om fagligt indhold

testimonials


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

Højspændingsmaster

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet Energy Engineering.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorieforholdene for Energy Engineering.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.

Justering af højspændingsspoler

DU KAN OGSÅ LÆSE I ESBJERG

Du kan også uddanne dig til energiingeniør i Esbjerg på civilingeniøruddannelsen Sustainable Energy Engineering (Bæredygtig Energiteknik) - klik ind på Sustainable Energy Engineering for nærmere information.


SØG OPTAGELSE PÅ ENERGY ENGINEERING