AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Energy Engineering, civilingeniør

Electrical Power Systems and High Voltage Engineering

Højspændingsforsøg

SØG OPTAGELSE PÅ ENERGY ENGINEERING

 

“The best thing about this study programme is that I can study my field in an interactive way, where I can shape my direction according to my preferences. I also enjoy working with the latest, state-of-the-art approaches and technologies.”
Vaclav Knap, studerende

På specialiseringen i Electrical Power Systems and High Voltage Engineering (Elektriske Anlæg og Højspændingsteknik) på den toårige civilingeniøruddannelse i Energy Engineering (Energiteknik) arbejder du med fremtidens elforsyning og strukturen for det fremtidige el-system.

Du kan bl.a. arbejde med spørgsmål som:

  • Hvordan ser fremtidens distributionsnet ud med decentrale forsyninger, og hvilken regulering skal der til?
  • Skal vi have et elforbrug hos den private forbruger, der har tidsafhængige priser, så kunden regulerer sit forbrug i henhold hertil?
  • Skal fremtidens distributionsnet kunne køre i ø-drift (afkoblet fra transmissionsnettet)?
  • Hvordan styres balancen mellem produktion og forbrug i fremtidens net, som forsynes med vedvarende energikilder med fluktuerende produktion fra fx vind, sol eller bølge?
  • Hvordan designes og testes højspændingskomponenter som fx isolatorer, mastedele eller afbrydere, så de pålideligt og sikkert kan integreres i et moderne transmissionsnet?
  • Hvilken betydning har tilslutning af vedvarende energikilder (vind, sol etc.) samt effektelektronik på stabiliteten af transmissionsnettet?

Laboratorie

Undervisningen foregår på engelsk, og du kommer til at være en del af et spændende internationalt miljø, der kan styrke både dine sproglige og dine interkulturelle kompetencer.

Du bliver opfordret til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer i erhvervslivet og det omkringliggende samfund. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt, systematisk og innovativt.

“Under min bacheloruddannelse i Energi fik jeg en voksende interesse for elektriske systemer. De mange dygtige underviser på AAU inspirerede denne interesse og påvirkede i høj grad, at jeg valgte en kandidat med højspændingssystemer i fokus.”
Chris Skovgaard Hansen, tidligere studerende, nu ansat som netanalytiker hos Energinet

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Laboratorie

“During this study programme I got the opportunity to work and analyse issues from a researcher’s point of view, offering solutions to real problems and submitting these solutions (in form of scientific articles/journals) to international conferences.”
Konstantinos Katsavounis, studerende

Se brochure om Energikandidatuddannelsen (pdf):
Brochure om Energikandidatuddannelsen

Læs mere om fagligt indhold

 

testimonials

 


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

Du og dine medstuderende arbejder sammen i grupper baseret på jeres fælles interesseområder og ambitionsniveauer. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigere kan lære dine medstuderende at kende. Læs mere om gruppearbejde på Aalborg Universitet.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Institut for Energiteknik har et tæt samarbejde med erhvervslivet inklusiv førende virksomheder inden for fagområdet. Det betyder, at du som studerende kan arbejde med aktuelle problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du, allerede mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

Højspændingsmaster

DIN UNDERVISER FORSKER

På Institut for Energiteknik drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle tidsskriftsartikler. Læs mere om undervisning på AAU og forskningsmiljøerne, der er tilknyttet Institut for Energiteknik.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

På Institut for Energiteknik arbejder du under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorierne på Institut for Energiteknik.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer.
Læs mere om studieliv i Aalborg og hvordan det er at leve som studerende i Aalborg.


DU KAN OGSÅ LÆSE I ESBJERG

Du kan også uddanne dig til energiingeniør i Esbjerg på civilingeniøruddannelsen Sustainable Energy Engineering (Bæredygtig Energiteknik) - klik ind på Sustainable Energy Engineering for nærmere information.

 

Justering af højspændingsspolerlike os på facebook

 

En af de bedste ingeniøruddannelser i verdenAalborg Universitet bedst i Europa

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.
 

Engineer the future