AAU logo

Development and International Relations

Latin American Studies

Latin American Studies

På specialiseringen i Latin American Studies udbydes specielle kurser om latinamerikanske forhold. Projekt, praktikophold og specialeemne vælges således, at latinamerikanske forhold, henholdsvis relationer mellem EU og Latinamerika står i forgrunden. Der udbydes desuden valgfrie kurser i spansk på begynder- og fortsætterniveau.

Med en specialisering i Latin American Studies opnår du en bred forståelse af moderne og historiske temaer og problematikker i relation til udviklingen af Latinamerika, samt indsigt i Latinamerikas indflydelse på verdensøkonomien og globale relationer.

Eksempler på kurser som tilbydes på Latin American Studies:

  • Latinamerika i den globale økonomi: Resultater og udfordringer
  • Latinamerikanske udviklingsstrategier 1: Økonomi og internationale økonomiske bidrag
  • Latinamerikanske udviklingsstrategier 2: Internationale relationer - EU og Latinamerika
  • Den brasilianske vækst og den eksisterende verdensorden
  • Organisationskulturer i Latinamerika
  • Sociale bevægelser og ngo'er i det moderne latinamerikanske samfund
  • Oprindelige befolkningsgrupper og deres rettigheder samt moderne samfundsstrukturer i Latinamerika
  • Kønsaspektet i det moderne Latinamerika
  • Spansk på begynder- og fortsætterniveau